Centrálny register zmlúv

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 115/2019
326/2022
93 574,02 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
23. Február 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
327/2022
0,00 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
14. Február 2023
Zmluva o postúpení investičných práv a povinností
48/2023
0,00 € Obec Zábiedovo, Malá strana 76/2, 028 01 Zábiedovo Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
14. Február 2023
Dodatok č. 10 k Licenčnej zmluve k počítačovému programu USYS
44/2023
949,81 € USYS Slovakia, s. r. o., Partizánska cesta 73, 974 01 Banská Bystrica Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
14. Február 2023
Dodatok č. 13 k Servisnej zmluve č. 209007 k počítačovému systému USYS
45/2023
1 272,29 € USYS Slovakia, s. r. o., Partizánska cesta 73, 974 01 Banská Bystrica Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
14. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 81/2022
47/2023
0,00 € Obec Zubrohlava, Plátennícka 464/2, 029 43 Zubrohlava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
9. Február 2023
Zmluva o výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zariadenia
42/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
9. Február 2023
Zmluva na odber povrchovej vody na pitné účely
13/2023
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava - Ružinov Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
8. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
46/2023
0,00 € Anna Daňková, Dlhá nad Oravou 106, 027 55 Dlhá nad Oravou Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
7. Február 2023
Kúpna zmluva
23/2023
3 154,00 € Ľubomír Kuboš, Hamuljakova 395, 027 43 Nižná Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
7. Február 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
30/2023
0,00 € KUBINSTAV, s.r.o., Nezábudkova 38, 821 01 Bratislava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
7. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby
41/2023
0,00 € Obec Pucov, Pucov 214, 026 01 Pucov Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
7. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby
39/2023
0,00 € Obec Krivá, Krivá 180, 027 55 Krivá Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
7. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby
37/2023
0,00 € Obec Zuberec, Hlavná 286, 027 32 Zuberec Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
7. Február 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní servisných služieb
27/2023
0,00 € AUSTRUCK, s. r. o. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
31. Január 2023
Dodatok č. 2
31/2023
157 035,73 € PLASTIK spol. s r. o., Ťapešovo 167, 029 51 Lokca Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
31. Január 2023
Zmluva o prevádzkovaní stavby
28/2023
0,00 € Obec Breza, Breza č. 56, 029 53 Breza Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
31. Január 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby
29/2023
0,00 € Obec Čimhová, Čimhová 20, 027 12 Čimhová Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
31. Január 2023
Zmluva o skládkovaní odpadov
33/2023
0,00 € WOOD ENERGY, s.r.o., Podvysoká 385, 023 57 Podvysoká Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
31. Január 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
25/2023
0,00 € MUDr. František Mičáň, Vyšnokubínska 282/204, 026 01 Vyšný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.