Centrálny register zmlúv

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
104/2023
29 204,40 € Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185, 027 44 Tvrdošín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
4. Máj 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
105/2023
2,48 € Povinný z vecného bremena: Ing. Metod Sojčák, Pucov 216, 026 01 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
3. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
95/2023
0,00 € Povinní z vecného bremena: Vladimír Brunčák a Janka Brunčáková, rod. Vraštiaková, M. Hattalu 2050/22, 026 01 Dolný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
3. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
98/2023
0,00 € Povinný z vecného bremena: Dana Karcolová, Prielohy 649/6, 010 01 Žilina Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
3. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
96/2023
0,00 € Povinný z vecného bremena: Matej Lieskovan, Lopušná 900/10, 026 01 Dolný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
3. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
94/2023
0,00 € Povinní z vecného bremena: Slavomír Roxer a Jana Roxerová, rod. Omanová, Nábrežie Oravy 613/14, 026 01 Dolný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
2. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
97/2023
0,00 € Jozefa Pukáčová, rod. Mikulová, Mokraďská 591/38, 026 01 Dolný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
28. Apríl 2023
Dodatok k Zmluve na odber povrchovej vody na pitné účely
85/2023
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava - Ružinov Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
19. Apríl 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
108/2023
0,00 € SPARTA PROPERTY, s.r.o., Vlčie Doly 444, 082 52 Dulova Ves Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
18. Apríl 2023
Rámcová zmluva " Rekonštrukcia vodárenského a kanalizačného dispečingu OVS a.s."
89/2023
42 500,00 € APLIK, s. r. o. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
12. Apríl 2023
Príloha č. 2/11 Registračné údaje k Zmluve číslo: 2013-15-0258 (Fotovoltická elektráreň ČOV Dolný Kubín)
106/2023
0,00 € OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
11. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
102/2023
0,00 € Masničák Lukáš, Oravská Polhora 709, 029 47 Oravská Polhora, Masničáková Erika, r. Glovaťáková, Sihelné 110, 029 46 Sihelné Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
11. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí technicko - ekonomických dát a technických údajov
88/2023
0,00 € Obec Novoť, Novoť 285, 029 55 Novoť Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
4. Apríl 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
91/2023
0,00 € HVIEZDOSLAV - Dolný Kubín s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1661, 026 01 Dolný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
4. Apríl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby
84/2023
0,00 € Obec Vitanová, Vitanová 82, 027 12 Vitanová Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
4. Apríl 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme č. 468/2014
86/2023
14 385,00 € Obec Veličná, Veličná 162, 02754 Veličná Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
4. Apríl 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o nájme č. 468/2014
87/2023
5 954,40 € Obec Veličná, Veličná 162, 02754 Veličná Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
31. Marec 2023
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
90/2023
1 040,00 € A.S.Partner, s. r. o. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
21. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o postúpení investičných práv a povinností
82/2023
0,00 € Obec Lokca, Trojičné námestie 3/8, 029 51 Lokca Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
21. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
80/2023
0,00 € Ing. Gaburová Mária, Krátka 425/2, 029 42 Bobrov Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.