Centrálny register zmlúv

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
79/2023
0,00 € Kviatek Jozef, Ivana Kviatková, Rázusova 826/2, 029 01 Námestovo Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
21. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
73/2023
0,00 € Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, 00314463, HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín, 45323542 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
21. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
78/2023
0,00 € Obec Vyšný Kubín, Hviezdoslavova 117/5, 026 01 Vyšný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
21. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
72/2023
0,00 € Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, 00314463, EMU elektro s.r.o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, 36867322 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
70/2023
1,00 € Dušan Varga, Nemocničná 194/37, 026 01 Dolný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
21. Marec 2023
Zmluva o prevádzkovaní stavby
24/2023
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 4428/26, 027 12 Liesek Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
21. Marec 2023
Zmluva o prevádzkovaní stavby
43/2023
0,00 € Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
21. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
71/2023
0,00 € Budúci povinný z vecného bremena: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01, IČO:00314528 a Investor: TEHOS, s.r.o., Námestie Slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36389331 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
21. Marec 2023
Dohoda o úprave vzájomných práv a povinností - využívanie časti výkonu TS CHS Oravice
59/2023
340,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
74/2023
11 310,00 € EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka, Jarošova 1, 831 03 Bratislava I, Slovenská republika Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
6. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby
62/2023
0,00 € Obec Oravský Biely Potok, Oravský Biely Potok 132, 027 42 Podbieľ Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
6. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
61/2023
200,00 € Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, Ing. Ján Prílepok, primátor mesta Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
6. Marec 2023
Kúpna zmluva
55/2023
33 030,00 € CDP, spol. s r.o., Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
28. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby
58/2023
0,00 € Obec Babín, Babín 50, 029 52 Hruštín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
23. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
294/2022
110,00 € Dušan Varga, Nemocničná 194/37, 026 01 Dolný Kubín a Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
23. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
295/2022
164,41 € Dušan Varga, Nemocničná 194/37, 026 01 Dolný Kubín a Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
23. Február 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
38/2023
0,00 € Arbet, s.r.o. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
23. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby
57/2023
0,00 € Obec Zábiedovo, Malá strana 76/2, 028 01 Zábiedovo Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
23. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby
52/2023
0,00 € Obec Brezovica, Osloboditeľov 346, 028 01 Brezovica Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
23. Február 2023
Kúpna zmluva
60/2023
1,00 € ZEM - COM, s.r.o., Gacelská cesta 339, 027 54 Oravská Poruba Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.