Centrálny register zmlúv

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2023
Rámcová kúpna zmluva
146/2023
87 768,00 € Sensus Slovensko a.s., Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
28. Jún 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
162/2023
0,00 € Matej Meško, Jasenová 20, 026 01 Jasenová Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
28. Jún 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
163/2023
0,00 € Pavol Korček, Jasenová 54, 026 01 Jasenová Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
28. Jún 2023
Zmluva o postúpení investičných práv a povinností
125/2023
0,00 € Obec Hruštín, Mgr. František Škapec - starosta obce, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
28. Jún 2023
Inominátna zmluva
126/2023
0,00 € Obec Hruštín, Mgr. František Škapec - starosta obce, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
26. Jún 2023
Dohoda o urovnaní nárokov
152/2023
2 271,88 € ORANET, s.r.o., Novoť 171, 029 55 Novoť Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
19. Jún 2023
Zmluva o nájme energetického zariadenia
145/2023
120,00 € Július Chomistek, Horná Lehota 203, 027 41 Oravský Podzámok Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
14. Jún 2023
Kúpna zmluva
133/2023
1,00 € JL Real Estate, s.r.o., Lucenkova 1222/14, 026 01 Dolný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
9. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služby
144/2023
10 535,00 € Ing. Peter Jackulík - REVI, Hôrka 213/3, 026 01 Vyšný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
6. Jún 2023
Zmluva o poradenstve, konzultačných hodinách a implementačných službách
130/2023
2 365,00 € GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
2. Jún 2023
Zmluva o postúpení investičných práv a povinností
116/2023
0,00 € Obec Jasenová, Jasenová 137, 026 01 Jasenová Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
2. Jún 2023
Inominátna zmluva
117/2023
0,00 € Obec Jasenová, Jasenová 137, 026 01 Jasenová Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
30. Máj 2023
Zmluva o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov a verejných kanalizácií
120/2023
0,00 € Obec Žaškov, Hlavná 112/106, 027 21 Žaškov Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
30. Máj 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
132/2023
0,00 € TEHOS, s.r.o., Námestie Slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
29. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
99/2023
0,00 € MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o., Nábrežie Oravy 625/12B, 026 17 Dolný Kubín Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
23. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
112/20233
0,00 € Žlilinský samosprávny kraj Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
17. Máj 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
118/2023
0,00 € Zruby RAJEC, s.r.o., Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
17. Máj 2023
Zmluva o nájme
115/2023
1,00 € Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
17. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
122/2023
0,00 € Budúci povinný z vecného bremena: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01, IČO:00314528 a Investor: HVIEZDOSLAV - Dolný Kubín, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1661, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
11. Máj 2023
Zmluva o postúpení investičných práv a povinností
119/2023
0,00 € Obec Medzibrodie nad Oravou, Medzibrodie nad Oravou 122, 026 01 Medzibrodie nad Oravou Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.