Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2022
Rámcová dohoda č. SNPMP-2022-028
SNPMP-2022-028
0,00 € Peter Laurenčík – ťažbová činnosť, s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
12. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny_Muráň AB
24ZVS0000031831J-SNPMP-2022-25
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
12. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny_Expedičný sklad Muráň
24ZVS0000031823I-SNPMP-2022-26
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
4. Október 2022
Z m l u v a č. SNPMP-2022-024 uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Zákona č 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v platnom znení - zalesňovanie
snpmp-2022-24
0,00 € Iveta Buvalová Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
23. September 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. SNPMP-2022-022
SNPMP-2022-022
0,00 € Peter Laurenčík – ťažbová činnosť, s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
23. September 2022
Zmluva o užívaní poľovného revíru Muránska planina podľa ustanovenia § 13 zákona 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
SNPMP-2022-023
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
22. September 2022
Dohoda o zániku Zmluvy o užívaní poľovného revíru Muránska planina (CRZ 1666/2015/LSR)
CRZ:4228/2022/LSR-SNPMP-2022-021
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
20. September 2022
Dodávka vody z verejného vodovodu
822019410-SNPMP-2022-020
0,00 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
20. September 2022
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
9107115597-SNPMP-2022-019
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
20. September 2022
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
9107115592 - SNPMP-2022-018
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
7. September 2022
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
SNPMP-2022-017
0,00 € JUDr. Peter Petrík, Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
31. August 2022
ZMLUVA O PARTNERSTVE podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva o partnerstve“)
SNPMP-2022-16
0,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
30. August 2022
Zmluva o komisionálnom predaji tovaru č. 16 uzatvorená v zmysle § 577 - § 590 Obchodného zákonníka - Rozvojová agentúra BBSK, n.o. Dobrý kraj
SNPMP-2022-15
0,00 € Dobrý kraj, Rozvojová agentúra BBSK, n.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
22. August 2022
Zmluva č. SNPMP-2022-013 uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v platnom znení - "Odvoz sena a nakladanie sena"
SNPMP-2022-013
0,00 € FIGULI, s.r.o Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
18. August 2022
Delimitačný protokol č. ŠOP SR-Z/50/2022
SNPMP-2022-14
Doplnená
0,00 € Štátna ochrana Slovenskej republiky Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
11. August 2022
Kontrakt č. 119/2022/6.1
SNPMP-2022-010
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
11. August 2022
Protokol o prechode správy majetku a s tým súvisiacich práv a povinností
SNPMP-2022-011
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
11. August 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu
SNPMP-012-2022
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
3. August 2022
Komisionárska zmluva č. 20220002
SNPMP-2022-008
0,00 € Wander Book s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
28. Júl 2022
Zmluva o výpožičke č. 13/2022
SNPMP-2022-006
0,00 € Gemersko-malohontské múzeum Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej