Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-079
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
30. August 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-080
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
24. August 2023
Kúpna zmluva č. SNPMP-2023-075 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 1003/III.4/2023
SNPMP-2023-075
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej LES-WOOD s.r.o.
24. August 2023
Kúpna zmluva č. SNPMP-2023-074 uzatvorená podľa § 409 a nesledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 1004/III.4/2023
SNPMP-2023-074
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej DI Mihálik s.r.o
9. August 2023
Kúpna zmluva č. SNPMP-2023-71 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 902/III.3/O/OZ/2023
SNPMP-2023-071
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej DI Mihálik s.r.o
9. August 2023
Kúpna zmluva č. SNPMP-2023-73 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na zákklade výsledkov EAD č. 902/III.3/O/OZ/2023
SNPMP-2023-73
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej LIGNEUS, s.r.o., Mgr. Ján Čierňava
9. August 2023
Kúpna zmluva č. SNPMP-2023-069 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka
SNPMP-2023-069
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Igor Dibdiak - DREVOVÝROBA
7. August 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-064
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej PRP , s.r.o.
1. August 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-068
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej DREVINSLOVAKIA spol. s r.o.
31. Júl 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-062
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej H.M.H.-Drevovýroba Kociha, s.r.o.
26. Júl 2023
Zmluva o dielo
SNPMP-2023-067
0,00 € JS Agri s. r. o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
24. Júl 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta R-5011/2023
SNPMP -2023-065
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Technická univerzita vo Zvolene
24. Júl 2023
Kúpna zmluva č.19/2023/20/23
SNPMP-2023-066
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik ( OZ Gemer ) Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
20. Júl 2023
Partnerská dohoda č.169/2023/6.5
SNPMP-2023-070
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14. Júl 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-059
SNPMP-2023-059
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej PRP, s.r.o.
14. Júl 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-060
SNPMP-2023-060
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej PRP, s.r.o.
14. Júl 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-061
SNPMP-2023-061
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej H.M.H.-Drevovýroba Kociha, s.r.o.
12. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO1-SC131-2017-22/11
SNPMP-2023- 063
Doplnená
1 492 955,08 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zast. Slovenská agentúra životného prostredia
30. Jún 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-057
84 192,00 € EURIS PRO-AGRO,s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
30. Jún 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-058
Doplnená
82 380,00 € EURIS PRO-AGRO,s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej