Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
SNPMP-2023-031
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
14. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení chovu koní plemena Norik muránskeho typu
SNPMP-2023-029
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
3. Apríl 2023
D o h o d a č. 3/2023 o trvalej starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnom užívaní
SNPMP-2023-028
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ing. Milan Botto
30. Marec 2023
D o h o d a č. 2/2023 o trvalej starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnom užívaní
SNPMP-2023-027
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Vladimír Králik
29. Marec 2023
D o h o d a č.1/2023 o trvalej starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnom užívaní
SNPMP-2023-025
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ing. Matej Lovič
29. Marec 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA uzavretá v zmysle § 663 a nasl. zákona č.40/64 Zb. v platnom znení (ďalej len ,,Občiansky zákonník“) a § 13 ods.5 písm. c) zákona č.278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov
SNPMP-2023-026
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej NOVÁ BURDA – obnova turistického informačného centra BURDA
17. Marec 2023
Zmluva o nájme zbierkových predmetov č.2/2023
SNPMP-2023-024
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
16. Marec 2023
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. SNPMP-2023-21
SNPMP-2023-021
0,00 € Transtav s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
13. Marec 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
SNPMP-2023-023
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Štefan Nagy
10. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
SNPMP-2023-022
0,00 € obstaráme,s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
7. Marec 2023
Z m l u v a č. SNPMP-2023-17 uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Zákona č 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v platnom znení
SNPMP-2023-017
0,00 € Transtav s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
3. Marec 2023
Z m l u v a č. SNPMP-2023-18 uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Zákona č 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v platnom znení :
SNPMP-2023-018
0,00 € Dušan Laboš Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
3. Marec 2023
Z m l u v a č. SNPMP-2023-19 uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Zákona č 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v platnom znení
SNPMP-2023-19
0,00 € Dušan Laboš Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
3. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA uzavretá v súlade s ustanovením § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov - SNPMP-2023-020
SNPMP-2023-020
0,00 € Tempus-car s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
21. Február 2023
Protokol č. 00123/2023-OS-0140002/23-00
SNPMP-2023-014
0,00 € Slovenský pozemkový fond Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
21. Február 2023
Protokol č. 00124/2023-OS-0140003/23-00
SNPMP-2023-015
0,00 € Slovenský pozemkový fond Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
21. Február 2023
Protokol č. 00125/2023-OS-0140004/23-00
SNPMP-2023-016
Doplnená
0,00 € Slovenský pozemkový fond Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
21. Február 2023
Kúpna zmluva č. SNPMP-2023-011
SNPMP-2023-011
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej PRP, s.r.o.
21. Február 2023
Kúpna zmluva SNPMP-2023-012 - ihličnaté a vlákninové drevo
SNPMP-2023-012
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej MLM Agro a.s.
21. Február 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-013
SNPMP-2023-013
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Píla Badín s.r.o.