Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-053
SNPMP-2023-053.
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej PRP, s.r.o.
19. Jún 2023
Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle ust. § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka
SNPMP-2023-050
0,00 € GRANDEN s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
6. Jún 2023
DOHODA O SPOLOČNEJ HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI uzavretá podľa § 182 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov - Lesana Dolná
SNPMP-2023-047
0,00 € Lesana Dolná Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
6. Jún 2023
DOHODA O SPOLOČNEJ HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI uzavretá podľa § 182 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov - Bc. Tímea Gajdošová
SNPMP-2023-048
0,00 € Bc. Tímea Gajdošová Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
6. Jún 2023
DOHODA O SPOLOČNEJ HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI uzavretá podľa § 182 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov - Ing. Čizmárová
SNPMP-2023-049
0,00 € Ing. Zuzana Čizmárová Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
5. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná ( Predná Hora 900 )
SNPMP-2023-046
0,00 € Stredoslovenská energetika,a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
31. Máj 2023
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
SNPMP-2023-045
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Technická univerzita vo Zvolene
29. Máj 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. SNPMP-2023-044 uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) a v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
SNPMP-2023-044
Doplnená
0,00 € Forest service, s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
29. Máj 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. SNPMP-2023-043 uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) a v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
SNPMP-2023-043
0,00 € RIAVA CORPORATION, s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
25. Máj 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. SNPMP-2023-42 uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) a v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
SNPMP-2023-042
Doplnená
0,00 € Tomáš Náter Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
25. Máj 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. SNPMP-2023-38 uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) a v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
snpmp-2023-038
Doplnená
0,00 € Tomáš Náter Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
23. Máj 2023
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník - Správa o identifikovaných zmenách stavu lesných biotopov v záujmových územiach - projektovom území
SNPMP-2023-039
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
23. Máj 2023
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník - Pasport stromov na dožitie/mŕtveho dreva
SNPMP-2023-040
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
23. Máj 2023
Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie
SNPMP-2023-041
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
18. Máj 2023
Zmluva o pripojení zariadenia, užívateľa do distribučnej sústavy SNPMP-2023-036 Červená Skala Šumiac
SNPMP-2023-036
Doplnená
0,00 € Slovenská distribučná, a.s., Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
18. Máj 2023
Zmluva o pripojení zariadenia, užívateľa do distribučnej sústavy SNPMP-2023-037 - lesovňa Bánovo Tisovec
SNPMP-2023-037
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská distribičná a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
17. Máj 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č.SNP-2023-030 uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
SNPMP-2023-030
0,00 € ZIMLES, s. r. o Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
27. Apríl 2023
Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
SNPMP-2023-034
0,00 € PRP, s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
27. Apríl 2023
Darovacia zmluva 2022/1400/5599
SNPMP-2023-035
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
26. Apríl 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
SNPMP-2023-032
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej