Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejných dátových služieb
SNPMP-2023-010
0,00 € Ferdinandy, s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
13. Február 2023
Kúpna zmluva uzavretá v súlade s ustanovením § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
SNPMP-2023-009
0,00 € Auto ideal, s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
2. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
SNPMP-2022-057
Doplnená
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
1. Február 2023
D o h o d a o používaní vlastného cestného motorového vozidla
SNPMP-2023-002
0,00 € Roman Homola Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
1. Február 2023
D o h o d a o používaní vlastného cestného motorového vozidla
SNPMP-2023-001
0,00 € Juraj Siman Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
1. Február 2023
D o h o d a o používaní vlastného cestného motorového vozidla
SNPMP-2023-003
0,00 € Jozef Janoška Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
1. Február 2023
D o h o d a o používaní vlastného cestného motorového vozidla
SNPMP-2023-004
0,00 € Rastislav Ondrejka Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
1. Február 2023
D o h o d a o používaní vlastného cestného motorového vozidla
SNPMP-2023-005
0,00 € Ing.Martin Sedlák Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
1. Február 2023
D o h o d a o používaní vlastného cestného motorového vozidla
SNPMP-2023-006
0,00 € Ing.Cyril Bábeľa ml Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
1. Február 2023
D o h o d a o používaní vlastného cestného motorového vozidla
SNPMP-2023-007
0,00 € Vladimír Pandula Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
31. December 2022
Kúpna zmluva SNPMP-2022-054 uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nekskorších predpisov IKT
SNPMP-2022-054
0,00 € DATALAN, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
31. December 2022
Kolektívna zmluva pre rok 2023, Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
SNPMP-2022-055
0,00 € Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, Odborový zväz baní, geológie a naftového priemyslu Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
31. December 2022
Protokol o prechode správy majetku a s tým súvisiacich práv a povinností uzavretý po vyhlásení Národného parku Muránska planina
SNPMP-2022-056
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
23. December 2022
Zmluva o preprave veci č.:SNPMP-2022-053
SNPMP-2022-053
0,00 € Spoločnosť urbaristov a pasienkárov-pozemkové spoločenstvo Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
21. December 2022
Zmluva SNPMP-2022-050 uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákoníka z platnom znení
SNPMP-2022-050
0,00 € Dušan Laboš Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
21. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov - poskytovanie služieb veterinárnej starostlivosti pre hendikepované živočíchy
SNPMP-2022-051
0,00 € MVDR. Adrian Hamar Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
21. December 2022
Zmluva o pripojení zariadenia, užívateľa do distribučnej sústavy SNPMP-2022-052 - Tisovec
SNPMP-2022-052
0,00 € Stredoslovenská distribičná a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
15. December 2022
Kúpna zmluva č. SNPMP - 2022-048 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na základe výsledkov EAD č. 1115/IV.7./2022
SNPMP-2022-048
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej PRP, s.r.o
15. December 2022
Príloha č.1 k Hromadnej zmluve o poskytovaní verejných služieb
SNPMP-2022-049
0,00 € Slovak Telekom, a.s., Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
8. December 2022
Kúpna zmluva č. SNPMP-2022-044 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 1108/IV.6./2022
SNPMP-2022-044
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej KOLBACH, s.r.o.