Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
27.
Január
2021
Dohoda o cene ZF,SA
000A119180
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. VTG Rail Logistics s.r.o.
27.
Január
2021
Dodatok k DoC ZF,SA
0A11923601
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. VTG Rail Logistics s.r.o.
27.
Január
2021
Príkazná zmluva
20/1/9058/1
100,00 € Kiktová Monika, Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
27.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-155-04896
20-155-04896
1 500,00 € mgr. Bohumil Vžentek Fond na podporu umenia
27.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-311-08416
20-311-08416
3 000,00 € Mgr. Romana Srncová, DiS.art Fond na podporu umenia
27.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-321-06880
20-321-06880
2 500,00 € Mgr. art. Maja Hriešik, PhD. Fond na podporu umenia
27.
Január
2021
DOHODA číslo: 21/46/54E/95- O 1,3A alebo 3B/KK o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1,3A alebo 3B
21/46/54E/95
0,00 € Ján Ščurka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
27.
Január
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85446/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Ladce
27.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-331-05994
20-331-05994
3 000,00 € Pavol Fecík Fond na podporu umenia
27.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-331-06105
20-331-06105
3 000,00 € Michal Palyo Fond na podporu umenia
27.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-331-06806
20-331-06806
3 000,00 € Mgr. Lukáš Turiak Fond na podporu umenia
27.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-331-07708
20-331-07708
3 000,00 € Mgr. Patrik Španko Fond na podporu umenia
27.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-331-08147
20-331-08147
3 000,00 € Andrej Šajmovič Fond na podporu umenia
27.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-331-08745
20-331-08745
3 000,00 € Mgr. Jana Franková Fond na podporu umenia
27.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-331-08867
20-331-08867
3 000,00 € Marek Mikič, BA (Hons) Fond na podporu umenia
27.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-331-08853
20-331-08853
3 000,00 € Michal Berezňák Fond na podporu umenia
27.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-341-07119
20-341-07119
3 000,00 € Mgr. Diana Klepoch Majdáková Fond na podporu umenia
27.
Január
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85448/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Mikušovce
27.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"
21/17/54E/123/2021
0,00 € Dušan Karkuš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"
21/17/54E/124/2021
0,00 € Juraj Šimko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky