Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
7. December 2023
Zmluva č. 108767-2023/710 o poskytnutí dotácie na účasť spracovateľa na výstave
108767-2023/710
14 325,24 € ZAMIO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2023
Zmluva č. 108805-2023/710 o poskytnutí dotácie na účasť spracovateľa na výstave
108805-2023/710
11 749,80 € ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2023
Zmluva č. 108784-2023/710 o poskytnutí dotácie na účasť spracovateľa na výstave
108784-2023/710
20 000,00 € DIVAS drink INTERNATIONAL a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o umiestnení Z-BOXu
Dodatok č. 1 k Zmluve o umiestnení Z-BOXu
1,00 € Obec Ľubietová Packeta Slovakia, s.r.o.
7. December 2023
Kúpna zmluva
778/2023
1,00 € Mesto Dunajská Streda Attila Cselényi
7. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0022/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0829/2023
414,00 € Slovenská Muaythai asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. December 2023
Prenájom miesta - Vianočné trhy 2023
2023003104
1 150,00 € Irena Beňaková - BENA Mesto Košice
7. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0182/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0864/2023
500,00 € Slovenská plavecká federácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. December 2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 21/001/23
21/001/2023
18 311,46 € Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 01 Žilina Obec Beňadovo
7. December 2023
Mandátna zmluva
182/2023
0,00 € Consulting Education Partners, s.r.o Mesto Tisovec
7. December 2023
Poistná zmluva číslo 56891558
2023/12/12
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
7. December 2023
Licenčná zmluva
ZM2033119
590,40 € Rozhlas a televízia Slovenska Mesto Nitra
7. December 2023
LICENČNÁ ZMLUVA
ZM2033743
2 479,20 € FOXX MEDIA GROUP s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
ZM00001635
8 460,00 € Martin Fridner - DETAIL Rozhlas a televízia Slovenska
7. December 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 50/2023
1/2023_50/2023
157,50 € Božena Vdoviaková Obec Poriadie
7. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0238/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0862/2023
500,00 € Slovenská boxerská federácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. December 2023
Nájom hrobového miesta č. L/2350_Orth
202300688/2023
135,00 € Mesto Holíč Eduard Orth
7. December 2023
Dohoda o ukončení NZ č. 202000889
202300698/2023
34,90 € Mesto Holíč Ing. Ivan Stúpal
7. December 2023
Zmluva o pripojení - Kátovská
202300701/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Holíč
7. December 2023
Profylaxia a kalibrácia testerov a počítačiek bankoviek
OBJ_416_2023
2 741,76 € eurOKontakt, s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.