Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
15.
Jún
2021
ZMLUVA č. 0933/GB/2021 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0933/GB/2021
10 000,00 € Czech & Slovak Club UK CIC Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
15.
Jún
2021
Zmluva o vykonaní a šírení umeleckého výkonu
SNM-MČK-INÉ-2021/875
480,00 € Mgr. Andrej Majerčík Slovenské národné múzeum
15.
Jún
2021
KÚPNA ZMLUVA č. UPJŠ – 278/2021
UPJŠ - 278/2021
23 917,20 € Hermes LabSystems, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15.
Jún
2021
ZMLUVA č. 0120/AU/2021 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0120/AU/2021
1 000,00 € Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
15.
Jún
2021
ZMLUVA č. 0240/HR/2021 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0240/HR/2021
2 000,00 € Matica slovenská Ilok Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
15.
Jún
2021
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr 4008/2021
0,00 € Mgr. Juraj Hladký Krajský súd v Trenčíne
15.
Jún
2021
ZMLUVA č. 0244/HR/2021 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0244/HR/2021
1 000,00 € Matica slovenská Ilok Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
15.
Jún
2021
ZMLUVA č. 1051/CA/2021 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
1051/CA/2021
3 000,00 € Slovak Heritage Foundation of Windsor-Essex County Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
15.
Jún
2021
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTOVANÍ PORADENSKÝCH SLUŽIEB
ZL-2021-010
0,00 € PanGen s.r.o. DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SR
15.
Jún
2021
ZMLUVA č. 0928/GB/2021 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0928/GB/2021
1 800,00 € Czech & Slovak Club UK CIC Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
15.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 472/4/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
14385/2021-M_ORF
2 480,00 € Správa zariadení sociálnych služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15.
Jún
2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
SCKM-75-8/2021
19,75 € Ing. Štefan KUCHARSKÝ Ministerstvo obrany SR
15.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí mimoriadneho štipendia na tvorivú aktivitu
210520_152
150,00 € Zuzana Hrvoľová Hudobný fond
15.
Jún
2021
Darovacia zmluva
13/21
300,00 € Kaufland Slovenská republika v.o.s. Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Bratislava
15.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu č. 77851-MOB-00027/SMP/KLIMKOVICE2020/2021
097/2021/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Lucia Hedvigyová
15.
Jún
2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001606-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020-001606-001_2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Turany
15.
Jún
2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
ZZIII-40-88/ 2021
8,50 € Marián Iliaš Ministerstvo obrany SR
15.
Jún
2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0051
D/2021/1085/XII/PRIF/PCONMP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
15.
Jún
2021
Zmluva o spolupráci
1698/2021/NPPC-VÚEPP
342,00 € Lenka Benkӧová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15.
Jún
2021
Dohoda o použití SCMV na prepravu
21.mpr-145-153/2021
15,56 € Martin VAVREK Ministerstvo obrany SR