Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 68-2024
CRZ 2032-2024-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Ing. Miroslav Kubica - WOOD WORK
5. Apríl 2024
Rámcová dohoda na dodávku potravín
ÚVTOS 00347/32-KR-2024-02452
Doplnená
43 165,14 € Food Factory Slovakia s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme
72/2024
Doplnená
26,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Kruh pre prirodzenú pomoc v živote (nájomca)
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
09/2024
Doplnená
500,00 € Športový klub karate Nová Baňa Tekovská Breznica
5. Apríl 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci na realizácii podujatia
Z(MEM07/2024)-2024/01
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 69-2024
CRZ 2033-2024-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever RAIMEX, spol. s r.o.
5. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 12/2024
12/2024
Doplnená
715,00 € Mgr. Katarína Fekečová Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 96-2024
CRZ 2076-2024-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever BBLS, s.r.o.
5. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005051, názov projektu: Kanalizácia v obci Šindliar, kód projektu v ITMS2014+: 312061BXF6
535/2024
Doplnená
209 221,57 € Úrad vlády SR Obec Šindliar
5. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
5100260254C
Doplnená
0,00 € VSE. a.s. Obec Mirkovce
4. Apríl 2024
Rámcová dohoda
Z 07_2024
Doplnená
15 284,78 € Hossa family, s.r.o. Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 6-20-2024 II.kv
2469/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer IVORE, s.r.o.
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 28/OZ01/II.Q.2024
002416/2024/LSR
Doplnená
12 000,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty Stanislav Voržáček - CALYPSO
4. Apríl 2024
Zmluva na krátkodobý prenájom priestorov_Cristian Rotaru
35/2024
Doplnená
150,00 € Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Cristian Rotaru
4. Apríl 2024
Zmluva č. 03/2024/Jesienka-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
03/2024/Jesienka-ŠZ/C
Doplnená
1 183,65 € Centrum sociálnych služieb - Jesienka Trnavský samosprávny kraj
4. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA č. 34 05 2024 IIQ
KÚPNA ZMLUVA č. 34 05 2024 IIQ
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč DREVOIMPORT s.r.o.
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
072/2024
Doplnená
52 892,00 € Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou Národné osvetové centrum
4. Apríl 2024
DOHODA č. 036/2024/VV o krátkodobom prenájme priestorov Domu kultúry a zabezpečení služieb
036/2024/VV
Doplnená
731,00 € JANPET music s.r.o. Dom Kultúry Liptovský Mikuláš
4. Apríl 2024
Zmluva o dielo
15/2024
Doplnená
26 199,42 € Stacon, s.r.o. Obec Ostratice
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 83-2024
CRZ 2051-2024-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Ján Vysoký