Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2016
Darovacia zmluva
673/CVTISR/2016
Zrušená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Špeciálna základná škola
22. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20158388_Z
Zrušená
1 500,00 € MIHI.sk, s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
22. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20158394_Z
Zrušená
129 564,00 € ALA BAMA, spol. s r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17. Máj 2016
Darovacia zmluva
729/CVTISR/2016
Zrušená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Spojená škola internátna
17. Máj 2016
Darovacia zmluva
737/CVTISR/2016
Zrušená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Spojená škola
23. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20158608_Z
Zrušená
1 830,00 € Tamás Lovasz - TL Holding Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné
25. Máj 2015
Zmluva o dielo
Z20158114_Z
Zrušená
7 500,00 € Anna Szilágyiová - ANIS Stredná odborná škola letecko technická
25. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20158296_Z
Zrušená
1 199,00 € ČECHOVO, s. r. o. Senior Martin n.o.
19. Máj 2016
Darovacia zmluva
800/CVTISR/2016
Zrušená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Spojená škola internátna
23. Máj 2016
Darovacia zmluva
882/CVTISR/2016
Zrušená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Spojená škola
25. Máj 2016
Darovacia zmluva
945/CVTISR/2016
Zrušená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Špeciálna základná škola
2. Júl 2013
Kúpna zmluva, pozemok
KE10/4-7/2013/1009012-Kzp
Zrušená
3 519,00 € ASM Bratislava Roman Cerulík
2. Júl 2013
Kúpna zmluva, zastavané plochy a nádvoria
KE10/4-8/2013/1009012-Kzp
Zrušená
2 304,00 € ASM Bratislava Roman Cerulík
26. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20158910_Z
Zrušená
780,00 € HICO, s.r.o. Košický samosprávny kraj
2. Júl 2013
Kúpna zmluva, zastavané plochy a nádvoria
KE10/4-9/2013/1009012-Kzp
Zrušená
2 838,00 € ASM Bratislava Roman Cerulík
2. Júl 2013
Kúpna zmluva, zastavané plochy a nádvoria
KE10/4-10/2013/1009012-Kzp
Zrušená
1 930,00 € ASM Bratislava Roman Cerulík
27. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20158734_Z
Zrušená
1 200,00 € Impromat Slov, spol. s r. o. Krajská prokuratúra Trnava
27. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20158902_Z
Zrušená
655,20 € Mouton, s.r.o. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
26. Máj 2016
Darovacia zmluva
1037/CVTISR/2016
Zrušená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Spojená škola
28. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20159252_Z
Zrušená
770,00 € KORAKO plus, s. r. o. Mesto Liptovský Mikuláš