Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20159251_Z
Zrušená
2 000,00 € SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
29. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20159329_Z
Zrušená
1,20 € Regionálna Inovačná Agentúra z.p.o Mesto Liptovský Mikuláš
7. Jún 2016
Darovacia zmluva
1371/CVTISR/2016
Zrušená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Špeciálna základná škola
30. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20159390_Z
Zrušená
11 000,00 € Elfa Consulting & Training, s.r.o. Gymnázium sv. Františka Assiského
6. Júl 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02/C386
OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02/C386
Zrušená
1 031 992,20 € PPS Development s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
22. November 2023
Príkazná zmluva
601/2023
Zrušená
100,00 € Volodymyr SERHACHOV Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
4. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z20159757_Z
Zrušená
8 600,00 € RNDr. Ján Šepeľák Národná transplantačná organizácia
1. Február 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. VaI/DP/2016/3.1.1-03/F745
VaI/DP/2016/3.1.1-03/F745
Zrušená
118 171,24 € ISO Authority, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky
6. Marec 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. VaI/DP/2016/3.1.1-03/G121
VaI/DP/2016/3.1.1-03/G121
Zrušená
150 084,19 € 99 digital, s.r.o. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
5. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201510125_Z
Zrušená
5 196,00 € GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Základná škola s materskou školou
5. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201510162_Z
Zrušená
2 370,00 € Ing. Peter Gerši GCTECH Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
8. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201510511_Z
Zrušená
1 788,00 € Quatro Finance s.r.o. Úrad vlády Slovenskej republiky
8. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201510646_Z
Zrušená
588,00 € Scandi s.r.o. Centrum sociálnych služieb - Partizánske
9. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201510573_Z
Zrušená
1 450,00 € GEMINY s.r.o. Mesto Poprad
9. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201510752_Z
Zrušená
8 650,00 € Datacomp s.r.o. Správa finančnej kontroly Košice
9. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201510829_Z
Zrušená
5 400,00 € HOBLO, spol. s r.o. Košický samosprávny kraj
10. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201510485_Z
Zrušená
4 440,00 € DATALAN, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
10. Jún 2015
Zmluva o dielo
Z201510766_Z
Zrušená
14 400,00 € GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o. Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky
15. August 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. VaI/DP/2016/3.1.1-03/K715
VaI/DP/2016/3.1.1-03/K715
Zrušená
199 188,96 € RM Welding s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
10. Jún 2015
Kúpna zmluva
Z201510923_Z
Zrušená
5 598,00 € DAAX spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody