Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201515165_Z
Zrušená
1 270,50 € INTRAVENA s.r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
13. Júl 2015
Zmluva o dielo
Z201515110_Z
Zrušená
1 381,20 € Orange Slovensko, a.s. Technická inšpekcia, a.s.
13. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201515514_Z
Zrušená
6 900,00 € AUDY s.r.o. Centrum sociálnych služieb Dúbrava
13. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201515724_Z
Zrušená
557,27 € SABRINA MODELLE, s.r.o. Mesto Liptovský Mikuláš
14. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201515782_Z
Zrušená
790,80 € HIPOKRAT, spol. s .r.o. Mesto Žilina
15. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201515901_Z
Zrušená
11 899,00 € Sk - technik, s.r.o. Správa finančnej kontroly Košice
15. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201515944_Z
Zrušená
37 498,80 € Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
16. Júl 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201516038_Z
Zrušená
1 500,00 € MANASTAV Group, s.r.o. Spojená škola internátna,Ždaňa 244 s organizačnými zložkami:Špeciálna základná škola internátna,Ždaňa 244 a Praktická škola internátna,Ždaňa 244
17. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201516000_Z
Zrušená
2 242,80 € nanoTECH s.r.o. Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
17. Júl 2015
Zmluva o dielo
Z201516219_Z
Zrušená
13 735,46 € SABAR, s.r.o. Krajská prokuratúra
18. Júl 2015
Zmluva o dielo
Z201512662_Z
Zrušená
1 080,00 € Miroslav Včelka - TASTE Základná škola
18. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201516517_Z
Zrušená
5 600,00 € POZANA MÄSO s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
20. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201516624_Z
Zrušená
7 890,00 € ARMATUREX spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
20. Júl 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201516849_Z
Zrušená
9 600,00 € CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol. s r.o. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
21. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201516529_Z
Zrušená
3,60 € HESO-COM s.r.o. Krajská prokuratúra Trnava
21. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201516741_Z
Zrušená
2 220,00 € Trend Hygiena, s.r.o. Národná banka Slovenska
21. Júl 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201517031_Z
Zrušená
829,00 € Stavebné povolenie EU, s. r. o. Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied
22. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201516651_Z
Zrušená
44 998,00 € MIP, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
22. Júl 2015
Zmluva o dielo
Z201516630_Z
Zrušená
12 900,00 € OB-BELSTAV, s.r.o. Základná škola, Mládežnícka ulica 1434/16, Púchov
22. Júl 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201516678_Z
Zrušená
52 761,60 € MONDE, spol. s r. o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky