Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201516322_Z
Zrušená
7 700,00 € SLOVCARE s.r.o. ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
24. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201517046_Z
Zrušená
1 200,00 € GLOBAMERICA, s.r.o Štátny fond rozvoja bývania
24. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201517037_Z
Zrušená
10 390,00 € U N I M A T spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
24. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201517038_Z
Zrušená
3 590,00 € U N I M A T spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
25. Júl 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201517368_Z
Zrušená
168 000,00 € Artcomm, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. Január 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
61/2021-2060-4230-AUX1
Zrušená
75 223,30 € DMJ Partners s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. Júl 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201517028_Z
Zrušená
4,50 € Strážna služba SOS spol. s r.o. Slovenský pozemkový fond
27. Júl 2015
Zmluva o dielo
Z201517376_Z
Zrušená
66 000,00 € GFCH spol. s r.o. Mesto Stará Ľubovňa
28. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201516653_Z
Zrušená
13 435,00 € GNOMA, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
28. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201517320_Z
Zrušená
31 889,00 € Agroservis - Stred s.r.o. Obec Rakúsy
29. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201517749_Z
Zrušená
24 790,00 € TURAY PLUS, s.r.o. Obec Častá
31. Júl 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201517202_Z
Zrušená
980,00 € TORY TOUR, s.r.o. Košice Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Slovenskej akadémie vied
31. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201518039_Z
Zrušená
997,00 € Ing. Peter Švec - ATIS Mesto Holíč
31. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201517789_Z
Zrušená
2 346,00 € OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
31. Júl 2015
Kúpna zmluva
Z201518174_Z
Zrušená
298,20 € LEGUSEM, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
1. August 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201518113_Z
Zrušená
10 500,00 € GFCH spol. s r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
4. August 2015
Kúpna zmluva
Z201518575_Z
Zrušená
45 900,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
4. August 2015
Kúpna zmluva
Z201518469_Z
Zrušená
77 777,00 € Cherry Promotion, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5. August 2015
Kúpna zmluva
Z201517998_Z
Zrušená
2 040,00 € CORA GASTRO s.r.o. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
5. August 2015
Kúpna zmluva
Z201518536_Z
Zrušená
834,00 € Drogéria u Kovára s.r.o. Spišská katolícka charita