Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. August 2015
Kúpna zmluva
Z201518654_Z
Zrušená
6 998,00 € LASER servis, spol. s.r.o. Okresný súd Trnava
6. August 2015
Kúpna zmluva
Z201518905_Z
Zrušená
468,00 € AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
7. August 2015
Zmluva o dielo
Z201517830_Z
Zrušená
2 736,00 € SAKU spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. August 2015
Kúpna zmluva
Z201518674_Z
Zrušená
10 800,00 € ARMATUREX spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
7. August 2015
Kúpna zmluva
Z201518877_Z
Zrušená
8,16 € ROPSPOL, a.s. Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
7. August 2015
Kúpna zmluva
Z201518743_Z
Zrušená
4 720,00 € GAVINA, s.r.o. Základná škola s materskou školou
7. August 2015
Kúpna zmluva
Z201518955_Z
Zrušená
3 716,76 € R A D I X spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
7. August 2015
Kúpna zmluva
Z201518988_Z
Zrušená
1 285,00 € Školská technika s.r.o. Nadácia EKOPOLIS
8. August 2015
Kúpna zmluva
Z201518739_Z
Zrušená
6 000,00 € Marián Šupa Obec Dolný Ohaj
10. August 2015
Kúpna zmluva
Z201515571_Z
Zrušená
61 176,00 € KomAgrartechnik, s.r.o. Obec Imeľ
10. August 2015
Kúpna zmluva
Z201519214_Z
Zrušená
2 397,60 € MGROUP, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. August 2015
Kúpna zmluva
Z201519244_Z
Zrušená
25 482,99 € DALI-BB, s.r.o. Zoologická záhrada Bojnice
12. August 2015
Kúpna zmluva
Z201516957_Z
Zrušená
4 848,00 € Adam Chabada Mesto Dolný Kubín
12. August 2015
Kúpna zmluva
Z201519454_Z
Zrušená
3 960,00 € LEG-KOVO s.r.o. Obec Stráne pod Tatrami
12. August 2015
Kúpna zmluva
Z201519559_Z
Zrušená
1 200,00 € EkonTrio, spol. s r.o. Základná škola s materskou školou Bolešov
13. August 2015
Kúpna zmluva
Z201519732_Z
Zrušená
2,35 € APL plus, s.r.o. Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied
14. August 2015
Kúpna zmluva
Z201518506_Z
Zrušená
134 900,00 € BASCO SK, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
14. August 2015
Zmluva o dielo
Z201519756_Z
Zrušená
850,80 € MiPe - Plast, s. r. o. Základná škola s materskou školou, J.Mudrocha1343/19, Senica
14. August 2015
Kúpna zmluva
Z201518668_Z
Zrušená
494,00 € Silver Tech, s.r.o. Národný onkologický ústav
14. August 2015
Kúpna zmluva
Z201519925_Z
Zrušená
4 100,99 € Miroslav Šimko SIMEX Stredná odborná škola obchodu a služieb