Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Október 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/283 - motorové vozidlo Vlkswagen Transporter
1/017/322/2023
1 197,60 € RESCUE SYSTÉM, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30. Október 2023
Dohoda o urovnaní č. 017/5/2023/282
5/017/323/2023
0,00 € Športový klub STAVBÁR - CENTRUM ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie v rámci rezidentského štúdia zdravotníckeho pracovníka č. RV/020/1394
1/017/281/2023
0,00 € MUDr. Miroslava Bley Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie v rámci rezidentského štúdia zdravotníckeho pracovníka č. RV/020/1395
1/017/282/2023
0,00 € MUDr. Júlia Jankechová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/1499
1/017/319/2023
0,00 € Bc. Nadežda Kubove Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri vykonávaní odbornej praxe
5/017/320/2023
0,00 € Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/1495
1/017/314/2023
0,00 € Terézia Zuziková, DiS. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/1494
1/017/315/2023
0,00 € Mgr. Mária Krajčiová, DiS. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/1496
1/017/316/2023
0,00 € Bc. Drahomíra Knižková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/1498
1/017/317/2023
0,00 € Bc. Tatina Sláviková Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/1503
1/017/318/2023
0,00 € Natália Sonderlichová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25. Október 2023
Zmluva o dielo č. 017/1/2023/287, ZÚC - FNsP 2023/2024 - Odstraňovanie snehu a posyp komunikácií - areál FNsP Žilina, areál Považský Chlmec
1/017/312/2023
0,00 € Žilinské komunikácie a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. Október 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/053 - "Liečivá pre srdcovocievny systém" č. 4
1/017/310/2023
7 929,07 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. Október 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/057 - "Liečivá pre srdcovocievny systém" č. 8
1/017/311/2023
1 616,45 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. Október 2023
Darovacia zmluva - vecný dar - 5 ks monitorov dychu značky BABYSENSE 1 Pro
3/0500/23/2023
685,00 € Nadácia Križovatka Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23. Október 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/133 - "Antineoplastické činidlá" - časť č. 2
1/017/307/2023
129 611,79 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23. Október 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/169 - "Infúzne roztoky" - časť č. 7
1/017/308/2023
133 793,55 € BAX PHARMA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20. Október 2023
Zmluva o dielo č. 017/1/2023/178 - "Rekonštrukcia potrubných rozvodov"
1/017/305/2023
58 698,18 € PKS-MONT s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19. Október 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/1383
1/017/302/2023
0,00 € Bc. Zuzana Krajčoviechová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16. Október 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/252 - "Flexibilný endoskop"
1/017/299/2023
16 408,04 € RADIX MEDICAL spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina