Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Zmluva o vykonaní klinického skúšania humánneho lieku LTS17043
316/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Sanofi s.r.o.
24. Máj 2024
Kúpna zmluva č.401/2024
386/2024
3 162,00 € VITAMED.SK s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
23. Máj 2024
Zmluva o prevzatí dlhu
293/2024
2 519,15 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Univerzitná nemocnica Martin
22. Máj 2024
Dohoda o používaní súkromného cestného motorového vozidla zamestnanca na služobné účely
387/2024
0,00 € Ing.Zuzana Bučeková Univerzitná nemocnica Martin
22. Máj 2024
Dohoda o používaní súkromného cestného motorového vozidla zamestnanca na služobné účely
388/2024
0,00 € Ing.Jozef Hricko Univerzitná nemocnica Martin
21. Máj 2024
Zmluva o klinickom skúšaní
130/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin EastHORN Clinical Services in CEE Limited
20. Máj 2024
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2024 číslo 218/2024
358/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
20. Máj 2024
Zmluva o používaní služby č. SML-2023-0240
368/2024
9 999,00 € OR-CZ spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
20. Máj 2024
Zmluva o dielo
347/2024
0,00 € GreMi KLIMA, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
20. Máj 2024
Zmluva o klinickom skúšaní
344/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Janssen Research & Development, LLC
15. Máj 2024
Kúpna zmluva č.367/2024
352/2024
115 076,00 € NIMOTECH, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
15. Máj 2024
Kúpna zmluva č.369/2024
354/2024
131 097,36 € CIMBAĽÁK, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
15. Máj 2024
Kúpna zmluva č.370/2024
355/2024
227 928,00 € Unique Medical, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
15. Máj 2024
Kúpna zmluva č.368/2024
353/2024
15 858,24 € RADIX MEDICAL spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
14. Máj 2024
Zmluva č.357/2024
341/2024
5 161,32 € NABIMEX, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
10. Máj 2024
Zmluva
151/2024
0,00 € Natália Mičincová Univerzitná nemocnica Martin
10. Máj 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 19.05.2008
33/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9. Máj 2024
Zmluva o podpore a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia
289/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
2. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
336/2024
5 000,00 € Silvia Jacková, Dis. Univerzitná nemocnica Martin
2. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 27/2024
322/2024
Doplnená
65 652,60 € TIMED, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin