Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2024
Rámcová dohoda č.258/2024
250/2024
43 548,00 € JNL s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služby - vedenie Národného artroplastického registra
97/2024
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií Univerzitná nemocnica Martin
28. Marec 2024
Zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu
146/2024
0,00 € Ing.Michal Štofko, PhD. Univerzitná nemocnica Martin
28. Marec 2024
Zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu
147/2024
0,00 € MUDr.Miroslav Louda Univerzitná nemocnica Martin
28. Marec 2024
Nájomná zmluva (prenájom hnuteľnej veci)
195/2024
0,00 € NIMOTECH, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
26. Marec 2024
Kúpna zmluva č.231/2024
220/2024
225 008,25 € INMEDIA, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
25. Marec 2024
Kúpna zmluva č.208/2024
196/2024
7 798,80 € EGAMED, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
25. Marec 2024
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
191/2024
0,00 € Bc.Nikola Kozmannová Univerzitná nemocnica Martin
22. Marec 2024
Zmluva o klinickom skúšaní
818/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin IQVIA RDS Slovakia, s.r.o.
22. Marec 2024
Zmluva o klinickom skúšaní
110/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin IQVIA RDS Slovakia, s.r.o.
21. Marec 2024
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
141/2024
0,00 € Bc.Kristína Gajdošíková Univerzitná nemocnica Martin
19. Marec 2024
Kúpna zmluva č.191/2024
179/2024
219 299,23 € Domäsko s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
19. Marec 2024
Kúpna zmluva č.199/2024
187/2024
2 876,40 € VITAMED.SK s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
18. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
156/2024
0,00 € ALLIO s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
18. Marec 2024
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
175/2024
0,00 € Ing.Andrea Vážanová Univerzitná nemocnica Martin
15. Marec 2024
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
168/2024
0,00 € Mgr.Lucia Valigurová Univerzitná nemocnica Martin
14. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č.64/2024
87/2024
434 100,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Univerzitná nemocnica Martin
13. Marec 2024
Kúpna zmluva
150/2024
204 000,00 € JUDr.Milan Hablák, rod.Hablák Univerzitná nemocnica Martin
13. Marec 2024
Dohoda o uznaní a o splátkach
131/2024
2 194,13 € Univerzitná nemocnica Martin Marianna Jandurová
12. Marec 2024
Kúpna zmluva č.184/2024
173/2024
14 935,94 € RADIX MEDICAL spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin