Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Január 2024
Zmluva o nájme
5/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin SLK - Regionálna lekárska komora
9. Január 2024
Zmluva
869/2023
0,00 € Annamaria Patricia Čechová Univerzitná nemocnica Martin
8. Január 2024
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
860/2023
0,00 € Ing.Bc.Mária Mišotová Univerzitná nemocnica Martin
3. Január 2024
Kúpna zmluva č.899/2023
870/2023
2 694,00 € Pharma Group, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
3. Január 2024
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
1/2024
1 000,00 € Mgr.Marek Kuniak Univerzitná nemocnica Martin
3. Január 2024
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
2/2024
1 000,00 € Henrieta Pravdová Univerzitná nemocnica Martin
3. Január 2024
Rámcová dohoda č.911/2023
885/2023
37 899,00 € Perfect Distribution a.s. Univerzitná nemocnica Martin
3. Január 2024
Dohoda o urovnaní
839/2023
1 304,00 € Michaela Bellová Univerzitná nemocnica Martin
28. December 2023
Kúpna zmluva č.912/2023
886/2023
2 789,54 € Čechovo SK, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
27. December 2023
Zmluva č.897/2023
868/2023
6 988,80 € KLS spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
27. December 2023
Zmluva č.004/2023
879/2023
Doplnená
18 262,00 € CASSIOPEA s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
22. December 2023
Poistná zmluva č.8006008296
880/2023
6 986,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2023
Zmluva o dodávke elektriny
779/2023
0,00 € POW-en a.s. Univerzitná nemocnica Martin
19. December 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
736/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin AbbVie s.r.o.
18. December 2023
Dohoda o úprave práv a povinností súvisiacich s odňatím poľnohospodárskej pôdy
848/2023
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzitná nemocnica Martin
18. December 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
858/2023
0,00 € Janka Parizeková Univerzitná nemocnica Martin
18. December 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
856/2023
0,00 € Blanka Fafráková Univerzitná nemocnica Martin
18. December 2023
Zmluva o výkone odbornej praxe
842/2023
0,00 € Národný ústav reumatických chorôb Piešťany Univerzitná nemocnica Martin
13. December 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
845/2023
0,00 € MUDr.Tomáš Šimurda, PhD. Univerzitná nemocnica Martin
13. December 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
709/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin IQVIA RDS Slovakia, s.r.o.