Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
Kúpna zmluva č.785/2023
775/2023
6 108,48 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
26. Október 2023
Zmluva o prevode správy č.751/2023
742/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Všeobecná NsP Lučenec, n.o.
25. Október 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
757/2023
0,00 € JUDr.Gabriela Reichová Univerzitná nemocnica Martin
25. Október 2023
Kúpna zmluva č.776/2023
766/2023
31 200,00 € ULTRAMED, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
25. Október 2023
Kúpna zmluva č.773/2023
763/2023
61 140,00 € Surgitech s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
25. Október 2023
Kúpna zmluva č.775/2023
765/2023
51 072,00 € Surgitech s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
25. Október 2023
Kúpna zmluva č.774/2023
764/2023
262 200,00 € ULTRAMED, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
25. Október 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
717/2023
0,00 € Dana Korineková Univerzitná nemocnica Martin
25. Október 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
718/2023
0,00 € Liana Pukajová Univerzitná nemocnica Martin
23. Október 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
719/2023
0,00 € Bc.Beáta Macáková Univerzitná nemocnica Martin
23. Október 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
743/2023
0,00 € prof.MUDr.Ivana Dedinská, PhD., FERA Univerzitná nemocnica Martin
23. Október 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
748/2023
0,00 € Mgr.Lenka Straková Univerzitná nemocnica Martin
19. Október 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
721/2023
0,00 € Mgr.Bc.Tatiana Siráňová Univerzitná nemocnica Martin
19. Október 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
708/2023
0,00 € Mgr.Miroslava Valientová Univerzitná nemocnica Martin
19. Október 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
710/2023
0,00 € Bc.Lukáš Pafčo Univerzitná nemocnica Martin
16. Október 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
685/2023
0,00 € Mgr. Veronika Tabačková Univerzitná nemocnica Martin
16. Október 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
745/2023
1 000,00 € Mgr. Dominika Kapustová Univerzitná nemocnica Martin
13. Október 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
716/2023
0,00 € Bc.Barbara Duchnická Univerzitná nemocnica Martin
13. Október 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
720/2023
0,00 € Bc.Ján Klacko Univerzitná nemocnica Martin
11. Október 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
693/2023
0,00 € Mgr.Paula Moricová Univerzitná nemocnica Martin