Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2015
Zmluva o spolupráci
52/2015
0,00 € AQUA KUBÍN, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
26. Február 2018
Zmluva o poskytnutí služieb
156/2018
10 400,00 € AQUA KUBÍN, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
28. Marec 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
136/2019
10 800,00 € AQUA KUBÍN, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
24. August 2017
Kúpna zmluva č.923/2017
993/2017
9 157,00 € AQUA-CHEMIE spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
16. Marec 2022
Zmluva o dielo
174/2022
20 760,00 € Archeo Sever s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
24. Máj 2011
Zmluva o zhotovení stentgraftu Zenith FAAA na mieru pre pacienta
496/2011
Doplnená
15 400,00 € ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
3. November 2011
Dohoda 23/02/30
1106/2011
51 153,86 € ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
29. Január 2016
Kúpna zmluva
165/2016
24 601,50 € ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
29. Január 2016
Kúpna zmluva
166/2016
54 149,50 € ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
8. Február 2012
Kúpna zmluva č.98/2012
92/2012
9 990,00 € ARIES 94, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
28. Marec 2011
Kúpna zmluva
272/2011
4 950,00 € ARIES´94 s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
30. Máj 2014
Kúpna zmluva č.2005/1/2014
533/2014
34 262,40 € ARJO-HUMANIC SK s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
4. Január 2023
Kúpna zmluva č.2216/2022
2211/2022
22 000,00 € Arthrex s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
18. September 2019
Čiastková kúpna zmluva č.389/2019
353/2019
203 736,00 € Artspect spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
18. September 2019
Čiastková kúpna zmluva č.504/2019
470/2019
101 280,00 € Artspect spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
18. September 2019
Čiastková kúpna zmluva č.505/2019
471/2019
138 232,80 € Artspect spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
18. September 2019
Čiastková kúpna zmluva č.506/2019
472/2019
26 269,20 € Artspect spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
31. Máj 2021
Kúpna zmluva č.306/2021
305/2021
44 270,40 € Artspect spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
9. Máj 2022
Kúpna zmluva č.281/2022
283/2022
54 360,00 € Artspect spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
12. September 2011
Výpoveď zmluvy o odvoze a neškodnom odstránení živočíšnych vedľajších produktov
PaK-180/24.8.2011
0,00 € Asanácia, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin