Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2022
Zmluva
679/2022
0,00 € Alexandra Mikulášová Univerzitná nemocnica Martin
30. Október 2020
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
551/2020
0,00 € Alexandra Úžiková Univerzitná nemocnica Martin
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1280/2022
0,00 € Alexandra Užíková Univerzitná nemocnica Martin
8. Jún 2022
Zmluva o dielo
373/2022
80 400,00 € alfaPROJEKT, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1437/2022
0,00 € Alica Ondrejčíková Univerzitná nemocnica Martin
18. December 2015
Kúpna zmluva č.AP 15/16-0003/2015
1372/2015
128 861,84 € Aliga, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
10. Október 2011
Vypovedanie skupinovej poistnej zmluvy č.0800227324
R-497/PaK-495/2011 - Vypovedanie zmluvy
Doplnená
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
10. Október 2011
Vypovedanie Flotilovej poistnej zmluvy pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO
R-496/PaK-494/2011 - Vypovedanie poistnej zmluvy
Doplnená
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
10. Október 2011
Vypovedanie Flotilovej poistnej zmluvy pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
R-495/PaK-493/2011/2011 - Vypovedanie zmluvy
Doplnená
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
11. Október 2011
Výpoveď z poistnej zmluvy č.511014928
R-511/PaK-513/2011 - Výpoveď z poistnej zmluvy č.511014928
Doplnená
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
11. Október 2011
Výpoveď z poistnej zmluvy č.411011401
R-512/PaK-514/2011 - Výpoveď z poistnej zmluvy č.411011401
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
11. Október 2011
Výpoveď z poistnej zmluvy č.411005170
R-513/PaK-2011 - Výpoveď z poistnej zmluvy č.411005170
Doplnená
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
11. Október 2011
Výpoveď z poistnej zmluvy č.411010302
R-514/PaK-516/2011 - Výpoveď z poistnej zmluvy č.411010302
Doplnená
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
10. Január 2012
Poistná zmluva č.411013625
1413/2011
5 370,05 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
10. Január 2012
Poistná zmluva č.411013624
1414/2011
7 133,33 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
7. Február 2012
Dodatok č.1 k Flotilovej poistnej zmluve pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č.8080078765
1/2012
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
18. Máj 2012
Poistná zmluva č.411014462
362/2012
5 690,98 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
14. Február 2014
Poistná zmluva č.PP01
156/2014
7 890,21 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1198/2022
0,00 € Alžbeta Koškárová Univerzitná nemocnica Martin
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1791/2022
0,00 € Alžbeta Papajová Univerzitná nemocnica Martin