Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
657/2023
0,00 € Andrea Hríbová Univerzitná nemocnica Martin
21. September 2023
Dodatok č.3 k Dohode o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon zdravotníckeho povolania
59/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
20. September 2023
Zmluva o zaistení stáže
571/2023
0,00 € Fakultní nemocnice v Motole Univerzitná nemocnica Martin
19. September 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
664/2023
1 000,00 € Mgr.Natália Juríčková Univerzitná nemocnica Martin
18. September 2023
Zmluva o spolupráci
265/2023
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzitná nemocnica Martin
14. September 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
803/2022
0,00 € MEDPACE Clinical Research, LLC Univerzitná nemocnica Martin
14. September 2023
Rámcová dohoda č. 651/2023
644/2023
0,00 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
13. September 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
615/2023
0,00 € MUDr. Peter Samuelčík Univerzitná nemocnica Martin
13. September 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
634/2023
0,00 € Monika Kubizňová Karaková Univerzitná nemocnica Martin
13. September 2023
Nájomná zmluva (prenájom hnuteľnej veci)
648/2023
0,00 € Siemens Healthcare s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
13. September 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
589/2023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Univerzitná nemocnica Martin
11. September 2023
Zmluva o vykonaní auditu č. ZQ 918/23
597/2023
0,00 € PQM, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
11. September 2023
Servisná zmluva č. 609/2023
603/2023
0,00 € NESS Slovensko, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
11. September 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
616/2023
0,00 € MUDr. Margaréta Pytliaková Univerzitná nemocnica Martin
7. September 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej stáže
607/2023
23,04 € Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce a.s. Univerzitná nemocnica Martin
6. September 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
624/2023
0,00 € Karin Janíková Univerzitná nemocnica Martin
6. September 2023
Kúpna zmluva č. 616/2023
608/2023
16 990,00 € Impax Trading, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
6. September 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
623/2023
0,00 € Katarína Masariková Univerzitná nemocnica Martin
5. September 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
558/2023
0,00 € Milan Hlinka Univerzitná nemocnica Martin
5. September 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
590/2023
0,00 € Miroslav Čillo Univerzitná nemocnica Martin