Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Október 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
719/2023
0,00 € Bc.Beáta Macáková Univerzitná nemocnica Martin
23. Október 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
743/2023
0,00 € prof.MUDr.Ivana Dedinská, PhD., FERA Univerzitná nemocnica Martin
23. Október 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
748/2023
0,00 € Mgr.Lenka Straková Univerzitná nemocnica Martin
19. Október 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
721/2023
0,00 € Mgr.Bc.Tatiana Siráňová Univerzitná nemocnica Martin
19. Október 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
708/2023
0,00 € Mgr.Miroslava Valientová Univerzitná nemocnica Martin
19. Október 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
710/2023
0,00 € Bc.Lukáš Pafčo Univerzitná nemocnica Martin
16. Október 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
685/2023
0,00 € Mgr. Veronika Tabačková Univerzitná nemocnica Martin
16. Október 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
745/2023
1 000,00 € Mgr. Dominika Kapustová Univerzitná nemocnica Martin
13. Október 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
716/2023
0,00 € Bc.Barbara Duchnická Univerzitná nemocnica Martin
13. Október 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
720/2023
0,00 € Bc.Ján Klacko Univerzitná nemocnica Martin
11. Október 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
693/2023
0,00 € Mgr.Paula Moricová Univerzitná nemocnica Martin
10. Október 2023
Kúpna zmluva č.722/2023
712/2023
4 320,00 € AUDY s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
10. Október 2023
Zmluva o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
609/2023
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Univerzitná nemocnica Martin
10. Október 2023
Kúpna zmluva č.695/2023
684/2023
144 480,00 € WEGA-MS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
10. Október 2023
Dohoda o odpustení dlhu č.12/2023
732/2023
0,00 € Debitum, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
9. Október 2023
Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
351/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
9. Október 2023
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
352/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
9. Október 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
405/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Novo Nordisk Slovakia, s.r.o.
9. Október 2023
Kúpna zmluva č.707/2023
696/2023
42 600,00 € K&M MEDIA s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
6. Október 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
659/2023
0,00 € MUDr.René Gumulák Univerzitná nemocnica Martin