Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. August 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
568/2023
0,00 € Zuzana Varečková Univerzitná nemocnica Martin
24. August 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
599/2023
0,00 € Tatiana Húsková Univerzitná nemocnica Martin
23. August 2023
Kúpna zmluva č.577/2023
567/2023
477 120,00 € BLUEMED s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
23. August 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
600/2023
0,00 € Bc.Patrik Szimanský Univerzitná nemocnica Martin
22. August 2023
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností
583/2023
0,00 € airo, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
22. August 2023
Kúpna zmluva č.600/2023
591/2023
80 520,00 € PULImedical, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
22. August 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb centrálnej sterilizácie materiálov zo dňa 6.11.2017, č.POZ 369/2017
62/2023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica Univerzitná nemocnica Martin
22. August 2023
Zmluva
555/2023
0,00 € Mária Kubincová Univerzitná nemocnica Martin
22. August 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
557/2023
0,00 € Lucia Lamošová Univerzitná nemocnica Martin
22. August 2023
Zmluva o udelení sublicencie na použitie projektovej dokumentácie č.617/2023
333/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Univerzitná nemocnica Martin
18. August 2023
Dohoda o bezodplatnom zabezpečení odbornej stáže
384/2023
0,00 € Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Univerzitná nemocnica Martin
17. August 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
602/2023
1 000,00 € Bc.Monika Gablíková Univerzitná nemocnica Martin
15. August 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
531/2023
0,00 € Jaroslava Kurhajcová Univerzitná nemocnica Martin
10. August 2023
Kúpna zmluva č.595/2023
587/2023
31 084,80 € E-BA tpz, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí služby č.4/2023 na zabezpečenie rehabilitačných pobytov
578/2023
69 825,00 € Kúpele Nový Smokovec, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
9. August 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci
400
0,00 € Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Univerzitná nemocnica Martin
9. August 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
570
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin AbbVie s.r.o.
9. August 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
391/2023
0,00 € Mgr.Dana Maturová Univerzitná nemocnica Martin
9. August 2023
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
564/2023
0,00 € Jana Kšenzuláková Univerzitná nemocnica Martin
7. August 2023
Kúpna zmluva č.576/2023
566/2023
225,31 € MEDITRADE spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin