Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2012
Zmluva o nájme
633/2012
4 505,00 € ASIX, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
6. Apríl 2011
Kúpna zmluva č. 01-11-026/2011
289/2011
29 988,00 € ASKIN & CO, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
7. December 2011
Kúpna zmluva č.1172/2011
1212/2011
9 960,00 € Askin & Co, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
14. December 2011
Kúpna zmluva č.01-11-072/2011
1276/2011
7 404,00 € Askin & CO, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
10. Január 2012
Kúpna zmluva č.1331/2011
1374/2011
231 588,00 € Askin & CO, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
16. Január 2012
Kúpna zmluva č.1329/2011
1372/2011
33 200,00 € ASKIN & CO, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
16. Január 2012
Kúpna zmluva č.1330/2011
1373/2011
135 500,00 € ASKIN & CO, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
20. Jún 2011
Kúpna zmluva č.01-11-026/2/2011
569/2011
6 000,00 € ASKIN & CO, spol. s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
21. Október 2011
Dohoda 17/33/30
1024/2011
63 541,21 € ASKIN & CO., spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
12. Jún 2014
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí
536/2014
10 800,00 € Askin & Co., spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
31. Júl 2014
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí
753/2014
10 000,00 € Askin & Co., spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
26. Február 2015
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí
167/2015
3 600,00 € Askin & Co., spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
14. Október 2020
Kúpna zmluva č.534/2020
518/2020
22 788,00 € Askin & Co., spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
29. December 2020
Kúpna zmluva č.703/2020
684/2020
34 560,00 € Askin & Co., spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
19. November 2021
Kúpna zmluva
682/2021
275 178,00 € Askin & Co., spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
19. November 2021
Kúpna zmluva
683/2021
56 700,00 € Askin & Co., spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
6. Máj 2022
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.Z202125297_Z
30/2022
0,00 € Askin & Co., spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin
5. Marec 2015
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí
200/2015
10 000,00 € Askin & Co., spol. s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
23. November 2012
Kúpna zmluva č.21/2012
1053/2012
28 697,90 € Aspironix, s.r.o., organizačná zložka Univerzitná nemocnica Martin
18. Október 2018
Zmluva o vykonaní klinického skúšania humánneho skúšaného produktu
678/2018
0,00 € AstraZeneca AB, o.z. Univerzitná nemocnica Martin