Centrálny register zmlúv

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. August 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 62/OMaVS/2022
č. 62/OMaVS/2022
11 700,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR B.M. Kávoviny, spol. s r. o.
10. August 2022
Darovacia zmluva č. 48/OMaVS/2022
č.48/OMaVS/2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Obec Brusno
4. August 2022
Zmluva o poskytnutí služby č. 63/OMaVS/2022
č. 63/OMaVS/2022
31 326,19 € MR SERVIS spol. s. r. o., Správa štátnych hmotných rezerv SR
1. August 2022
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok č. D 13/OFaR/2022
D 13/OFaR/2022
0,00 € MATERASSO Slovakia, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
27. Júl 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 64/OMaVS/2022 1/5100000172/2022
64/OMaVS/2022 1/5100000172/2022
278 160,00 € ZSE Energia, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
27. Júl 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 11/OFaR/2022
D 11/OFaR/2022
0,00 € ARRIVA Nové Zámky, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
26. Júl 2022
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok č. D 14/OFaR/2022
D 14/OFaR/2022
0,00 € TAURIS, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
13. Júl 2022
KÚPNA ZMLUVA č. 61/ORŠHR/2022
61/ORŠHR/2022
171 000,00 € MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
13. Júl 2022
KÚPNA ZMLUVA č. 60/ORŠHR/2022
60/ORŠHR/2022
95 800,00 € KORAKO plus, s. r. o Správa štátnych hmotných rezerv SR
13. Júl 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 57/OMaVS/2022
57/OMaVS/2022
8 889,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR AUTOMONT s.r.o. Košice
13. Júl 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 58/OMaVS/2022
58/OMaVS/2022
15 200,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Corvus Slovakia s.r.o.
13. Júl 2022
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 56/OMaVS/2022
č. 56/OMaVS/2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Ministerstvo obrany SR
12. Júl 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok
D/10/OFaR/2022
0,00 € Slovenské elektrárne, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
7. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
59/KP/2022
Doplnená
130 560,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Správa štátnych hmotných rezerv SR
1. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 109/OMaVS/2021
109/OMaVS/2021
903 001,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Mgr. Mário Barna, rod. Barna
30. Jún 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 40/OMaVS/2022
40/OMaVS/2022
6 100,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Ing. Juraj Oškerda
30. Jún 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 41/OMaVS/2022
41/OMaVS/2022
14 111,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Milan Šnobl
30. Jún 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 42/OMaVS/2022
42/OMaVS/2022
22 111,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Milan Šnobl
30. Jún 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 45/OMaVS/2022
45/OMaVS/2022
1 650,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Michal Kováč
30. Jún 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 46/OMaVS/2022
46/OMaVS/2022
8 932,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Michal Kováč