Centrálny register zmlúv

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 46/OMaVS/2022
46/OMaVS/2022
8 932,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Michal Kováč
30. Jún 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 52/OMaVS/2022
52/OMaVS/2022
6 200,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Branislav Ližbetin
30. Jún 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 53/OMaVS/2022
53/OMaVS/2022
910,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR INVI s. r. o.
30. Jún 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 43/OMaVS/2022
43/OMaVS/2022
9 800,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR AUTOMONT s. r. o. Košice
30. Jún 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 51/OMaVS/2022
51/OMaVS/2022
16 300,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR SLOVAK FINANCE s. r. o.
30. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní strážnej služby č. 55/OMaVS/2022
55/OMaVS/2022
Doplnená
200 805,69 € TREZOR SLOVAKIA, s. ro. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
30. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní strážnej služby č. 39/KP/2022
39/KP/2022
Doplnená
1 687 813,68 € BONUL, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
30. Jún 2022
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 49/OMaVS/2022
49/OMaVS/2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom obrany Slovenskej republiky
28. Jún 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 15/OFaR/2022
D 15/OFaR/2022
0,00 € MATERASSO Slovakia, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
22. Jún 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 44/OMaVS/2022
44/OMaVS/2022
3 100,00 € Správa štátnych hmotných rezerv AGROZDROJ s. r. o.
22. Jún 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 50/OMaVS/2022
50/OMaVS/2022
65 020,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR AGROCONTRACT Mikuláš a. s.
22. Jún 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 15/OMaVS/2022
15/OMaVS/2022
76 050,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR KORAKO plus, s. r. o.
13. Jún 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 7/OFaR/2022
D 7/OFaR/2022
0,00 € TAURIS, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
13. Jún 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 8/OFaR/2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. 8/OFaR/2022
0,00 € Continental Matador Rubber, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
6. Jún 2022
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku štátu č. 118/OMaVS/2021
118/OMaVS/2021
293 900,00 € KOFER, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
26. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí služby č. 47/OMaVS/2022
47/OMaVS/2022
15 840,00 € NBL, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
25. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena č.26/OMaVS/2022
26/OMaVS/2022
0,00 € STAVMAT-POPRAD, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
23. Máj 2022
Darovacia zmluva č. 24/OMaVS/2022
24/OMaVS/2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR obec Vrbovce
23. Máj 2022
Darovacia zmluva č. 30/OMaVS/2022
30/OMaVS/2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR mestská časť Bratislava-Petržalka
23. Máj 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 6/OFaR/2022
D 6/OFaR/2022
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR