Centrálny register zmlúv

Úrad pre verejné obstarávanie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Júl 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
037-Z/2019
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
29. Júl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb konzultanta pre účely realizácie projektu systém verejného obstarávania
036-Z/2019
77 112,00 € PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
24. Júl 2019
Dohoda o splátkach dlhu č. 028-Z/2019
028-Z/2019
3 000,00 € Obec Jelšovec Úrad pre verejné obstarávanie
23. Júl 2019
Kúpna zmluva č. 033-Z/2019
033-Z/2019
318 644,26 € AGEM Computers, spol. s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
9. Júl 2019
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
029Z/2019
0,00 € Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline Úrad pre verejné obstarávanie
4. Júl 2019
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019 č. 1/2019
030-Z/2019
134 500,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Úrad pre verejné obstarávanie
1. Júl 2019
Kúpna zmluva č. kzT2019-06-12-03/EF
025-Z/2019
497 988,00 € TEMPEST, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
12. Jún 2019
Zmluva na zabezpečenie pozáručnej servisnej podpory pre IBM a LENOVO zariadenia
024-Z/2019
44 132,40 € NESS Slovensko, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
28. Máj 2019
DOHODA O UROVNANÍ
023-Z/2019
0,00 € eBIZ Corp s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
22. Máj 2019
Dohoda o splátkach dlhu č. 021-Z/2019
021-Z/2019
3 225,29 € obec Nižný Mirošov Úrad pre verejné obstarávanie
10. Máj 2019
Hromadná poistná zmluva Poistenie počas zahraničných pracovných ciest
019-Z/2019
0,00 € Union poisťovňa, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
10. Máj 2019
Zmluva o dodávke a poskytovaní podpory k informačnému systému pre riadenie a správu podniku č. UVO/5/2019
020-Z/2019
2 551,20 € EMEL BRATISLAVA, s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
2. Máj 2019
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme, číslo zmluvy P11/2018
017-Z/2019
0,00 € INTRADE Financial Investments, s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
23. Apríl 2019
Zmluva o dodávke a poskytovaní podpory k informačnému systému pre riadenie a správu podniku č. UVO/4/2019
018-Z/2019
2 397,41 € EMEL BRATISLAVA, s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
25. Marec 2019
Memorandum o spolupráci medzi Úradom pre verejné obstarávanie a Úniou miest Slovenska
015-Z/2019
0,00 € Únia miest Slovenska Úrad pre verejné obstarávanie
15. Marec 2019
Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
012- Z/2019
2,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
14. Marec 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
011-Z/2019
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre verejné obstarávanie
13. Marec 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
013-Z/2019
Doplnená
11 520,00 € Ing. Ján Vidrnák Úrad pre verejné obstarávanie
4. Marec 2019
Profesia Days 2019 festival príležitostí 06.03.2019 - 07.03.2019 / Incheba Expo Bratislava, Zmluva o registrácii
010-Z/2019
3 786,00 € Profesia, spol. s r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
18. Február 2019
Dohoda o splátkach dlhu
058-Z/2018
21 530,10 € Správa mestského majetku, s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie