Centrálny register zmlúv

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme
1/2024/ZZNP
180,83 € Slovenská národná knižnica Matica slovenská
30. Máj 2024
Poistná zmluva
18/2024/SaP
1,80 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská národná knižnica
16. Máj 2024
Poistná zmluva
13/2024/SaP
5,40 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská národná knižnica
16. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
59/2024/AUT
135,00 € PhDr. Anna Falisová, PhD. Slovenská národná knižnica
16. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
60/2024/AUT
60,00 € doc. RNDr. Juraj Šebesta, CSc. Slovenská národná knižnica
16. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
61/2024/AUT
47,50 € Mgr. Michal Budaj Slovenská národná knižnica
16. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
62/2024/AUT
0,00 € Mgr. Monika Váleková Slovenská národná knižnica
16. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
63/2024/AUT
0,00 € JUDr. Peter Kerecman, PhD. Slovenská národná knižnica
15. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
19/2024/AUT
30,00 € Mgr. Peter Cabadaj Slovenská národná knižnica
15. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
20/2024/AUT
25,00 € Mgr. Peter Cabadaj Slovenská národná knižnica
15. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
21/2024/AUT
100,00 € Mgr. Rozália Cenigová Slovenská národná knižnica
15. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
22/2024/AUT
15,00 € PhDr. Ľudmila Čelková Slovenská národná knižnica
15. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
23/2024/AUT
0,00 € Mgr. Ida Girašková Slovenská národná knižnica
15. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
24/2024/AUT
20,00 € doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc., Mgr. Jana Cabadajová Slovenská národná knižnica
15. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
25/2024/AUT
35,00 € Mgr. Katarína Matušková Slovenská národná knižnica
15. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
26/2024/AUT
40,00 € Nadežda Mičáková Slovenská národná knižnica
15. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
27/2024/AUT
55,00 € Vlasta Okoličányová Slovenská národná knižnica
15. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
28/2024/AUT
20,00 € Bc. Ľudmila Priputníková Slovenská národná knižnica
15. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
29/2024/AUT
200,00 € PhDr. Elena Sakálová, PhD., PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. Slovenská národná knižnica
15. Máj 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
30/2024/AUT
0,00 € PhDr. Mária Zacharová Slovenská národná knižnica