Centrálny register zmlúv

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
5/2024/AUT
25,00 € Mgr. Peter Cabadaj Slovenská národná knižnica
20. Február 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
6/2024/AUT
25,00 € Mgr. Peter Cabadaj Slovenská národná knižnica
20. Február 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
7/2024/AUT
0,00 € Mgr. Edita Lichtenbergová, Dominika Cypzirschová, DiS Slovenská národná knižnica
20. Február 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
8/2024/AUT
25,00 € PhDr. Ľudmila Čelková Slovenská národná knižnica
20. Február 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
9/2024/AUT
50,00 € PhDr. Anna Jónásová Slovenská národná knižnica
20. Február 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
10/2024/AUT
25,00 € doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc. Slovenská národná knižnica
20. Február 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
11/2024/AUT
20,00 € Mgr. Michaela Mrázová Slovenská národná knižnica
20. Február 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
12/2024/AUT
0,00 € Mgr. Miriam Ambrúžová Poriezová, PhD., Mgr. Bronislava Navarová, Mgr. Lívia Kurucová, PhD. Slovenská národná knižnica
20. Február 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
13/2024/AUT
20,00 € PaedDr. Darina Obušeková, PhD. Slovenská národná knižnica
20. Február 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
14/2024/AUT
20,00 € PaedDr. Darina Obušeková, PhD. Slovenská národná knižnica
20. Február 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
15/2024/AUT
0,00 € Mgr. Kristína Tomanová Slovenská národná knižnica
20. Február 2024
Zmluva o uskutočnení besedy
4/2024/ZZ
200,00 € Mgr. art. Filip Horník, ArtD. Slovenská národná knižnica
15. Február 2024
Zmluva o uskutočnení besedy
2/2024/ZZ
200,00 € Mgr. art Kristína Soboň Slovenská národná knižnica
15. Február 2024
Zmluva o spolupráci na príprave a realizácii podujatia
3/2024/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Turčianske kultúrne stredisko v Martine
13. Február 2024
Zmluva o platbe členského príspevku na rok 2024
1/2024/ZZ
160,00 € Zväz múzeí na Slovensku Slovenská národná knižnica
12. Február 2024
Servisná zmluva o dielo
1/2024/SaP
6 767,97 € KONE s.r.o. Slovenská národná knižnica
31. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
19/2024/DHZ
0,00 € Mgr. Marcel Jánošík Slovenská národná knižnica
31. Január 2024
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
16/2024/AUT
5 000,00 € Andrea Hellová Slovenská národná knižnica
30. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
5/2024/DHZ
0,00 € Silvia Kopas Slovenská národná knižnica
30. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
11/2024/DHZ
0,00 € Mgr. Tomáš Tomo Slovenská národná knižnica