Centrálny register zmlúv

Slovenská národná knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. November 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA SNK NA SLUŽOBNÉ ÚČELY
16/2023
0,00 € Milan Hronček Slovenská národná knižnica
8. November 2023
Poistná zmluva
17/2023/SaP
12,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská národná knižnica
26. Október 2023
Licenčná zmluva
125/2023/AUT
0,00 € Mgr. Irenej Ciutti Slovenská národná knižnica
20. Október 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
93/2023/AUT
0,00 € prof. PhDr. Ján Botík, DrSc. Slovenská národná knižnica
20. Október 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
94/2023/AUT
75,00 € Mgr. Peter Cabadaj Slovenská národná knižnica
20. Október 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
95/2023/AUT
55,00 € Mgr. Rozália Cenigová Slovenská národná knižnica
20. Október 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
96/2023/AUT
0,00 € PhDr. Marián Kamenčík, PhD. Slovenská národná knižnica
20. Október 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
97/2023/AUT
35,00 € doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc. Slovenská národná knižnica
20. Október 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
98/2023/AUT
20,00 € PaedDr. Darina Obušeková, PhD. Slovenská národná knižnica
20. Október 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
99/2023/AUT
30,00 € Ing. Slavka Polgárová Slovenská národná knižnica
19. Október 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA SNK NA SLUŽOBNÉ ÚČELY
19/2023
0,00 € Mgr. Peter Rusnák Slovenská národná knižnica
19. Október 2023
Poistná zmluva
16/2023/SaP
10,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská národná knižnica
18. Október 2023
Zmluva o výpožičke
45/2023/ZZ
0,00 € Rehoľa piaristov na Slovensku Slovenská národná knižnica
17. Október 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA SNK NA SLUŽOBNÉ ÚČELY
17/2023
0,00 € Mgr. Tomáš Tomo Slovenská národná knižnica
11. Október 2023
Zmluva o uskutočnení besedy
51/2023/ZZ
250,00 € PhDr. Sibyla Mislovičová Slovenská národná knižnica
11. Október 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA SNK NA SLUŽOBNÉ ÚČELY
2/2023
0,00 € Mgr. Marcel Jánošík Slovenská národná knižnica
11. Október 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA SNK NA SLUŽOBNÉ ÚČELY
6/2023
0,00 € Pavol Hrdina Slovenská národná knižnica
11. Október 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA SNK NA SLUŽOBNÉ ÚČELY
8/2023
0,00 € Mgr. Martin Baloga Slovenská národná knižnica
11. Október 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA SNK NA SLUŽOBNÉ ÚČELY
9/2023
0,00 € Rastislav Fľak Slovenská národná knižnica
11. Október 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA SNK NA SLUŽOBNÉ ÚČELY
10/2023
0,00 € Ing. Ivan Michalko Slovenská národná knižnica