Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2024
General Agreement Concerning the Delivery and Acceptance of Electricity
2023/3200/6318
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Power Solutions, s.r.o.
26. Február 2024
POISTNÁ ZMLUVA POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MALÉHO PLAVIDLA
2024/3130/6394
78,87 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Víenna lnsurance Group VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
26. Február 2024
POISTNÁ ZMLUVA POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MALÉHO PLAVIDLA
2024/3130/6395
78,87 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Víenna lnsurance Group VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
26. Február 2024
POISTNÁ ZMLUVA POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MALÉHO PLAVIDLA
2024/3130/6396
112,92 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Víenna lnsurance Group VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
23. Február 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2024/6220/6417
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Darina Mosná, MBA
23. Február 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2024/6220/6418
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Darina Mosná, MBA
22. Február 2024
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2024/6220/6415
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Peter Molda
22. Február 2024
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2024/6220/6416
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Peter Molda
19. Február 2024
Kúpna zmluva
2021/1023/5239
27 248,03 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ľubica Vallová
19. Február 2024
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-208
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Branislav Jánoš
19. Február 2024
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-154
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Jozef Pachník
15. Február 2024
KÚPNA ZMLUVA
2024/5300/6382
266 958,00 € N.C.N. SLOVAKIA s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
13. Február 2024
Nájomná zmluva
2024/6200/6393
214,80 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Bc. Dávid Hančinský
13. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
2023/4100/6227
20 066,40 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
9. Február 2024
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/MOJŠOVA LÚČKA/2023/0588
470,16 € Ing. Július Funtík VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
9. Február 2024
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/MOJŠOVA LÚČKA/2023/0586
17,00 € Agneša Olosová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
7. Február 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
2023/1410/6257
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
5. Február 2024
Zmluva o dielo
2023/5200/6183
86 400,00 € DAISY - ELEKTRO, spol. s r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
1. Február 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
2023/1400/6247
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Január 2024
Kúpna zmluva
2023/5300/6215
191 988,00 € AGRI-SERVIS, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK