Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
2022/2110/5654
480 000,00 € APROPO SK s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
30. Marec 2023
POISTNÁ ZMLUVA
2023/3130/5934
16 250,00 € PREMIUM lnsurance Company Limited, PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
31. Marec 2023
Zmluva o dielo
2023/2320/5697
226 772,70 € Kobera NAD, s. r. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
2023/6200/5823
420 000,00 € STRABAG Property and Facility Services s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
30. Marec 2023
ZMLUVA O DODANÍ TOVARU
2022/1620/5514
292 162,08 € DANUBIASERVICE, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
30. Marec 2023
ZMLUVA O DODANÍ TOVARU
2022/1620/5515
108 922,18 € DANUBIASERVICE, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
29. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA
2022/1410/5523
3 530,16 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Peter Sušienka
24. Marec 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
2023/2100/5808
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
22. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-240
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Soňa Lörincová, ml., MBA
22. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-241
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Martin Paták
22. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-246
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Branislav Rusnák
22. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-247
1 200,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK GABIN s. r. o.
22. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
2023/1200/5810
360 000,00 € GAJOS, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
22. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-250
1 200,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK HEURÉKA EVOLUTION, s.r.o.
22. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-251
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Július Goga
22. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-rkm 1856
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Cyril Mišovič
21. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-192
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Miloslav Mečíf
21. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-193
1 200,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Eras stav s. r. o.
21. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-195
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Simona Hlavenková
21. Marec 2023
DOHODA O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A UŽÍVANÍ POZEMKU
2022/1410/5313-200
1 002,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Rastislav Novák