Centrálny register zmlúv

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2023
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/MOJŠOVA LÚČKA/2021/0246
43,08 € Ing. Katarína Vaceková VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
5. September 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/6220/6178
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Arnold Gaál
5. September 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6179
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Arnold Gaál
5. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
2023/1410/6162
112,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Michal Vrábel a Bc. Angela Vráblová
5. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
2023/1410/6120
Doplnená
222,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK juraj Zemiak
4. September 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA
2023/1410/5755
852,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Polder s.r.o.
4. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
2021/1023/5146
4 109,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK DONGHEE Slovakia, s.r.o.
31. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
2023/3200/6142
31 068,96 € SPX, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
31. August 2023
KÚPNA ZMLUVA číslo: 2023/5200/6061
2023/5200/6061
100 000,00 € MURAT, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
31. August 2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie
2023/2230/6077
187 500,00 € Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
31. August 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
2023/5200/5699
300 000,00 € Slovenské elektrárne, a. s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
30. August 2023
Zmluva o bežnom účte
2023/3100/6206
0,00 € Tatra banka, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
23. August 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6175
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Mgr. Peter Kováč
23. August 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2023/6220/6174
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Mgr. Peter Kováč
22. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rohovce/2021/0346
101,68 € Štefan Vermes VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
22. August 2023
Kúpna zmluva
MPV/SVD G-N/Rohovce/2021/0345
203,36 € Ladislav Tóth VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
21. August 2023
KOMISIONÁRSKA ZMLUVA
2023/6200/6135
300 000,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
21. August 2023
KÚPNA ZMLUVA
MPV/VDŽ/STREČN0/2023/0572
9 987,84 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Strečno VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
21. August 2023
KÚPNA ZMLUVA
MPV/SVD G-N/ Rohovce/2023/ 0591
222,43 € Erika Bognárová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
18. August 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
2023/1400/5824
3 116,26 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Metsa Tissue Slovakia s.r.o.