Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO2-SC211-2020-62/106
OPKZP-PO2-SC211-2020-62/106
252 769,17 € Mesto Holíč Slovenská agentúra životného prostredia
8. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/19
350 250,23 € Obec Domaniža Slovenská agentúra životného prostredia
8. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/23
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/23
1 115 836,87 € Obec Čachtice Slovenská agentúra životného prostredia
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO2-SC211-2020-62/107
1 388 269,57 € Mesto Svit Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/08
350 824,82 € Obec Trebatice Slovenská agentúra životného prostredia
7. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/02
247 940,44 € obec Radošina Slovenská agentúra životného prostredia
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/04
257 704,60 € Obec Dolný Ohaj Slovenská agentúra životného prostredia
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC123-2017-17/20
796 772,14 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Ministerstvo životného prostredia SR
7. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/17
712 488,16 € Mesto Ilava Slovenská agentúra životného prostredia
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2020-62/99
241 478,91 € Mesto Rajec Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č.OPKZP-PO1-SC111-2021-72/12
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/12
117 050,17 € Obec Trakovice Slovenská agentúra životného prostredia
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2019-56/38
1 562 639,28 € Mesto Tvrdošín Ministerstvo životného prostredia SR
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/09
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/09
477 180,70 € Obec Lúč na Ostrove Slovenská agentúra životného prostredia
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2018-62/104
80 813,63 € Obec Habura Ministerstvo životného prostredia SR
3. Február 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2017-33/70/313
411 025,35 € Obec Nižná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/06
5 823 735,30 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia
3. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/07
436 126,70 € Obec Divina Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO2-SC211-2020-62/100
563 056,24 € Obec Nitrianské Pravno Slovenská agentúra životného prostredia
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC141-2020-65/01
1 224 153,82 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/05
160 879,49 € Obec Kotešová Slovenská agentúra životného prostredia