Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01962-Z
SPO-V04-01962-Z
19 000,00 € Ing. Oto Vozár Slovenská agentúra životného prostredia
11. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-08811-Z
SPO-V04-08811-Z
19 000,00 € Veronika Megová Slovenská agentúra životného prostredia
11. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-06172-Z
SPO-V04-06172-Z
19 000,00 € Ján Bobik Slovenská agentúra životného prostredia
11. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07106-Z
SPO-V04-07106-Z
19 000,00 € Jana Figurová Slovenská agentúra životného prostredia
11. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06608-Z
SPO-V03-06608-Z
19 000,00 € Ing. Mária Vulganová Slovenská agentúra životného prostredia
11. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03074-Z
SPO-V04-03074-Z
19 000,00 € Ing. Milan Sisák Slovenská agentúra životného prostredia
11. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09256-Z
SPO-V03-09256-Z
19 000,00 € Richard Schürger Slovenská agentúra životného prostredia
11. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-08603-Z
SPO-V04-08603-Z
19 000,00 € Miroslav Kaša Slovenská agentúra životného prostredia
11. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09536-Z
SPO-V03-09536-Z
19 000,00 € Peter Konfederák Slovenská agentúra životného prostredia
11. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07666-Z
SPO-V04-07666-Z
19 000,00 € Miroslav Tužinčin Slovenská agentúra životného prostredia
11. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09609-Z
SPO-V03-09609-Z
19 000,00 € Ing. Stanislav Jalovičiar Slovenská agentúra životného prostredia
11. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04523-Z
SPO-V04-04523-Z
19 000,00 € Jozef Riško Slovenská agentúra životného prostredia
11. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09270-Z
SPO-V03-09270-Z
19 000,00 € Ing. Ján Sasák Slovenská agentúra životného prostredia
11. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-00391-Z
SPO-V04-00391-Z
19 000,00 € Miroslav Štefkovič Slovenská agentúra životného prostredia
11. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06304-Z
SPO-V03-06304-Z
19 000,00 € Roderik Verbók Slovenská agentúra životného prostredia
11. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01982-Z
SPO-V04-01982-Z
19 000,00 € Lukáš Náci Slovenská agentúra životného prostredia
11. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06837-Z
SPO-V03-06837-Z
19 000,00 € Alžbeta Fojtíková Slovenská agentúra životného prostredia
11. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03067-Z
SPO-V04-03067-Z
19 000,00 € Ing. Róbert Pagáč Slovenská agentúra životného prostredia
11. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06085-Z
SPO-V03-06085-Z
19 000,00 € Katarína Sivčáková Slovenská agentúra životného prostredia
11. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09924-Z
SPO-V04-09924-Z
19 000,00 € Ing. Oliver Macho PhD. Slovenská agentúra životného prostredia