Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-05761-Z
SPO-V04-05761-Z
19 000,00 € Maroš Feder Slovenská agentúra životného prostredia
27. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-05079-Z
SPO-V04-05079-Z
19 000,00 € Marian Hitka Slovenská agentúra životného prostredia
27. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02487-Z
SPO-V04-02487-Z
19 000,00 € Pavol Bednarčík Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-00143-Z
SPO-V04-00143-Z
19 000,00 € MUDr. Marek Emmel Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-00164-Z
SPO-V04-00164-Z
19 000,00 € Mgr. Jozef Šanko Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-00308-Z
SPO-V04-00308-Z
19 000,00 € Ing. Peter Hitrik Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07249-Z
SPO-V04-07249-Z
19 000,00 € Michal Gasper Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01512-Z
SPO-V04-01512-Z
19 000,00 € Martin Laššo Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01912-Z
SPO-V04-01912-Z
19 000,00 € Mgr. Eduard Gurka Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02602-Z
SPO-V04-02602-Z
19 000,00 € Ján Kľučar Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04901-Z
SPO-V04-04901-Z
19 000,00 € Ing. Peter Ščerbák Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-00156-Z
SPO-V04-00156-Z
19 000,00 € Ing. Filip Kotian Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01476-Z
SPO-V04-01476-Z
19 000,00 € Jaroslav Harčarik Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01946-Z
SPO-V04-01946-Z
19 000,00 € Csaba Nagy Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03019-Z
SPO-V04-03019-Z
19 000,00 € Marián Hromada Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07909-Z
SPO-V04-07909-Z
19 000,00 € Ing. Mária Sokolová Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-00794-Z
SPO-V04-00794-Z
19 000,00 € Anna Auxtová Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01435-Z
SPO-V04-01435-Z
19 000,00 € Ing. Matej Hilkovič Války Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00889-Z
SPO-V05-00889-Z
22 800,00 € Ladislav Ragan Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07362-Z
SPO-V04-07362-Z
19 000,00 € Ing. Pavol Mareček Slovenská agentúra životného prostredia