Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2419-Z
SPO-V01-2419-Z
6 366,54 € Miloš Chmelár Slovenská agentúra životného prostredia
16. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2492-Z
SPO-V01-2492-Z
2 584,51 € Miroslav Ivanič Slovenská agentúra životného prostredia
16. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2842-Z
SPO-V01-2842-Z
13 277,54 € Peter Pataky Mgr. Slovenská agentúra životného prostredia
16. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-3069-Z
SPO-V01-3069-Z
13 287,38 € Beáta Danišová, Ing. Mária Orlická, Slovenská agentúra životného prostredia
16. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-3334-Z
SPO-V01-3334-Z
14 000,00 € Ján Obšitoš Slovenská agentúra životného prostredia
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2033-Z
SPO-V01-2033-Z
11 028,30 € Jozef Adamčík Slovenská agentúra životného prostredia
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1128-Z
SPO-V01-1128-Z
7 927,65 € Ing. Jana Majerová Slovenská agentúra životného prostredia
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2551-Z
SPO-V01-2551-Z
8 728,20 € Anna Dvončová, Ivan Chropúvka, Slovenská agentúra životného prostredia
14. September 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/99/368
201 420,90 € Obec Mojmírovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0638-Z
SPO-V01-0638-Z
19 000,00 € Štefan Brinda, Ing., Anna Brindová Slovenská agentúra životného prostredia
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-3333-Z
SPO-V01-3333-Z
14 000,00 € Mária Harvilčáková, Bc., Miroslav Harvilčák Slovenská agentúra životného prostredia
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2560-Z
SPO-V01-2560-Z
14 152,81 € Anna Šurabová Slovenská agentúra životného prostredia
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2247-Z
SPO-V01-2247-Z
19 000,00 € Richard Bartl, Ing., Angelika Bartlová Slovenská agentúra životného prostredia
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2654-Z
SPO-V01-2654-Z
11 748,99 € Pavol Bogár, Ing., Zuzana Bogárová, Mgr. Slovenská agentúra životného prostredia
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2702-Z
SPO-V01-2702-Z
19 000,00 € Anna Hoštáková Slovenská agentúra životného prostredia
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1039-Z
SPO-V01-1039-Z
19 000,00 € Zdenko Perašín, Ing. Stanislava Furťová Slovenská agentúra životného prostredia
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1913-Z
SPO-V01-1913-Z
13 865,91 € Ing. Ján Kupec, Marianna Kupcová Slovenská agentúra životného prostredia
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0671-Z
SPO-V01-0671-Z
13 672,69 € Renáta Tomková, Radoslav Tomek Slovenská agentúra životného prostredia
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02006-Z
SPO-V03-02006-Z
19 000,00 € Marcel Kolesár Slovenská agentúra životného prostredia
14. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02334-Z
SPO-V03-02334-Z
19 000,00 € Pavel Bánovský Slovenská agentúra životného prostredia