Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o vydávaní firemných kariet Diners Club
SAŽP USTREDIE/2012/20
0,00 € Diners Club CS, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
11. December 2018
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
SAZP KGR/2018/187
0,00 € Disig, a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
11. Máj 2012
Zmluva o vydaní a používaní certifikátu a služieb CA DISIG č. 201212075
SAŽP CEI/2012/60
47,00 € Disig, a.s., Slovenská agentúra životného prostredia
11. Máj 2012
Zmluva o vydaní a používaní certifikátu a služieb CA DISIG č. 201212079
SAŽP CEI/2012/61
47,00 € Disig, a.s., Slovenská agentúra životného prostredia
11. Máj 2012
Zmluva o vydaní a používaní certifikátu a služieb CA DISIG č. 201212084
SAŽP CEI/2012/62
47,00 € Disig, a.s., Slovenská agentúra životného prostredia
7. Jún 2019
Zmluva o koprodukcii a licenčná zmluva
SAŽP ORP/2019/87
Doplnená
118 197,60 € dive 2000 production, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
8. September 2017
Zmluva o dielo
SAŽP SERP/2017/200
Doplnená
15 548,30 € DMC, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
5. September 2018
Zmluva o dielo
SAŽP SERP/2018/123
Doplnená
30 560,25 € DMC, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
13. September 2018
Kúpna zmluva
SAŽP SERP/2018/129
43 668,00 € DMC, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
28. August 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP SE/2019/155
19 038,00 € DMC, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
25. Marec 2020
Zmluva o dielo
SAŽP SE/2020/75
3 685,55 € DMC, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
25. November 2020
Zmluva o dielo č. SAŽP SE/2020/114
SAŽP SE/2020/114
Doplnená
38 487,70 € DMC, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
26. August 2021
Dohoda o starostlivosti a vedení služobného motorového vozidla
SAŽP SEP/2021/103
Doplnená
0,00 € Dobrovič Radovan, Ing, PhD. Slovenská agentúra životného prostredia
25. Jún 2019
Dohoda o starostlivosti a vedení služobného motorového vozidla
SAŽP SEP/2019/98
0,00 € Dobrovič Radovan, Ing., PhD. Slovenská agentúra životného prostredia
19. Júl 2021
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na súkromné a pracovné účely
SAŽP SEP/2021/90
Doplnená
0,00 € doc. RNDr. Juraj Bebej, CSc. Slovenská agentúra životného prostredia
14. November 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. SAŽP CEI/2013/243
SAŽP CEI/2013/245
0,00 € DOLIS s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
4. Máj 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. SAZP CRE/2010/02 - tlač publikácií a výroba obalov na DVD pre projekt Informačná a vzdelávacia kampaň o vodnom plánovaní v zmysle smernice 2000/60/ES vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny
SAZP CEI/2011/36
0,00 € DOLIS s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
6. Jún 2011
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. SAZP CRE/2010/12 - tlač publikácií a výroba obalov na DVD
SAZP CEI/2011/80
0,00 € DOLIS s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
22. December 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. SAZP CEVV/2010/32 - tlač publikácií pre projekt
SAZP CTKEVV/2011/152
0,00 € DOLIS s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
6. November 2013
Kúpna zmluva
SAŽP CTKEVV/2013/228
11 736,00 € DOLIS s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia