Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2013
Kúpna zmluva
SAŽP REPIS/2013/261
11 978,47 € COPY PRINT SLOVAKIA, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
12. December 2013
Kúpna zmluva
SAŽP CTKEVV/2013/262
8 638,29 € COPY PRINT SLOVAKIA, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
29. November 2018
Zmluva o dielo - grafické spracovanie a tlač materiálov
SAŽP SERP/2018/171
13 884,00 € CORETA, a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
16. Máj 2019
Kúpna zmluva
SAŽP SE/2019/66
17 532,00 € CORETA, a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
13. November 2019
Kúpna zmluva
SAŽP ORP/2019/198
34 683,60 € CORETA, a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
4. December 2019
Kúpna zmluva
SAŽP ORP/2019/175
Doplnená
258 000,00 € CORETA, a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
8. Február 2017
Zmluva o dielo
SAŽP SERP/2017/8
23 760,00 € Corporate Consulting Group, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
2. Apríl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP SE/2019/44
61 950,24 € CREATIVE PRO a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
28. Máj 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP SE/2019/75
38 844,00 € CREATIVE PRO a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
14. Jún 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP SE/2019/104
69 021,00 € CREATIVE PRO a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
28. Máj 2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
SAŽP ORP/2019/69
63 480,00 € Creative Shows, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
21. Február 2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
SAŽP ORP/2020/41
68 040,00 € Creative Shows, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
2. August 2018
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
SAŽP SFEÚ/2018/97
Doplnená
48 384,00 € CreditCall, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
21. Marec 2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
SAŽP ORP/2019/39
Doplnená
46 080,00 € CreditCall, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
31. Marec 2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
SAŽP ORP/2020/69
246 600,00 € CreditCall, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
26. August 2021
Dohoda o urovnaní
SAŽP SRPL/2021/42
204 000,00 € CreditCall, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
15. December 2017
Darovacia zmluva
SAŽP SERP/2017/258
30 000,00 € CRH(Slovensko) a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
6. Jún 2019
Kúpna zmluva
SAŽP SE/2019/81
10 018,80 € Crystal Water s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
24. Február 2015
Dodatok č2 k Zmluve o poskytnuti NFP č. 035/4.2MP/2009
035/4.2MP/2009
0,00 € CSM – STAV, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
13. Apríl 2021
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
SAŽP SRPL/2021/43
41 940,00 € Cultfilm s.r.o Slovenská agentúra životného prostredia