Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0110-Z
SPO-V01-0110-Z
9 330,64 € Jaroslav Mališ; Vlasta Mališová; Slovenská agentúra životného prostredia
2. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
SAŽP SE/2023/67
33 291,02 € MP spol. s r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
2. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0346-Z
SPO-V01-0346-Z
0,00 € Zdenka Ihnátová; Eva Ihnátová, Ing Slovenská agentúra životného prostredia
2. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/95
271 749,63 € Obec Streda nad Bodrogom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27. Apríl 2023
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SAŽP SEI/2023/46
2 908,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia
28. Apríl 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/53/329
711 109,57 € Obec Černík Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
SAŽP SE/2023/28
16 864,00 € Mgr. Ján Čižniar Slovenská agentúra životného prostredia
26. Apríl 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na pracovné a súkromné účely
SAŽP SEP/2023/61
0,00 € Ing. Daniela Koleková Slovenská agentúra životného prostredia
26. Apríl 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2019-56/35/330
2 607 189,10 € TEKOS, spol. s r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb číslo 2014723
SAŽP SEI/2023/47
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Slovenská agentúra životného prostredia
25. Apríl 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
SAŽP SRP/2023/36
79 800,00 € Cheesefork s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
25. Apríl 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/34/327
73 191,76 € Obec Vidiná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24. Apríl 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/23/326
1 115 836,87 € Obec Čachtice Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24. Apríl 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci č. ZOS/77/2023/BVS
SAŽP SE/2023/30
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
24. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO V01 0082 Z
SPO-V01-0082-Z
7 941,60 € Ing. Peter Vaščák, Terézia Vaščáková Slovenská agentúra životného prostredia
24. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO V01 0884 Z
SPO-V01-0884-Z
3 474,36 € Emil Zápražný, Andrea Zápražná Slovenská agentúra životného prostredia
24. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO V01 0111 Z
SPO-V01-0111-Z
14 000,00 € Zuzana Horňáková Slovenská agentúra životného prostredia
24. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO V01 0830 Z
SPO-V01-0830-Z
5 002,80 € Mgr. Jaroslava Kirová, Martin Kira Slovenská agentúra životného prostredia
24. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO V01 0736 Z
SPO-V01-0736-Z
12 760,25 € Janka Lukešová, Anton Lukeš, Ing. Slovenská agentúra životného prostredia
24. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO V01 0134 Z
SPO-V01-0134-Z
9 387,72 € Dominika Urge, Mgr, Adam Urge, Ing. Slovenská agentúra životného prostredia