Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07295-Z
SPO-V03-07295-Z
19 000,00 € Jozef Rákoci Slovenská agentúra životného prostredia
19. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02064-Z
SPO-V03-02064-Z
19 000,00 € Jozef Bobčík Slovenská agentúra životného prostredia
19. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04900-Z
SPO-V03-04900-Z
19 000,00 € Mgr. Daniela Škrípková Slovenská agentúra životného prostredia
19. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06246-Z
SPO-V03-06246-Z
19 000,00 € Ing. Marek Klimko Slovenská agentúra životného prostredia
19. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09827-Z
SPO-V03-09827-Z
19 000,00 € Anna Šoltisiková Slovenská agentúra životného prostredia
19. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07025-Z
SPO-V03-07025-Z
19 000,00 € Miroslav Poproč Slovenská agentúra životného prostredia
19. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05483-Z
SPO-V03-05483-Z
19 000,00 € Roman Bambuch Slovenská agentúra životného prostredia
19. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02965-Z
SPO-V03-02965-Z
19 000,00 € Ing. Peter Csank Slovenská agentúra životného prostredia
19. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04494-Z
SPO-V03-04494-Z
19 000,00 € Lenka Majtnerová Slovenská agentúra životného prostredia
19. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06265-Z
SPO-V03-06265-Z
19 000,00 € Simona Kuhajdová Slovenská agentúra životného prostredia
19. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-05999-Z
SPO-V03-05999-Z
19 000,00 € Ing. Iveta Jašková Slovenská agentúra životného prostredia
19. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00449-Z
SPO-V03-00449-Z
19 000,00 € Mgr. Art. Peter Kováč Slovenská agentúra životného prostredia
19. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04245-Z
SPO-V03-04245-Z
19 000,00 € Ing. Jozef Rusek Slovenská agentúra životného prostredia
19. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-01586-Z
SPO-V03-01586-Z
19 000,00 € Katarína Boková Slovenská agentúra životného prostredia
19. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02437-Z
SPO-V03-02437-Z
19 000,00 € Ing. Helena Múdra Slovenská agentúra životného prostredia
19. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07116-Z
SPO-V03-07116-Z
19 000,00 € Branislav Kukuľa Slovenská agentúra životného prostredia
19. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-06205-Z
SPO-V04-06205-Z
19 000,00 € PaedDr. Gabriela Helbichová Slovenská agentúra životného prostredia
18. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00875-Z
SPO-V05-00875-Z
22 800,00 € Zdenko Halas Slovenská agentúra životného prostredia
18. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00356-Z
SPO-V05-00356-Z
22 800,00 € Mgr. Viktória Štecáková Slovenská agentúra životného prostredia
18. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00059-Z
SPO-V05-00059-Z
22 800,00 € Milan Ivaničko Slovenská agentúra životného prostredia