Centrálny register zmlúv

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2011
Kúpna zmluva
240211g
40 365,94 € MED-ART, spol. s r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
24. Február 2011
Kúpna zmluva
240211h
8 053,88 € INTRAVENA s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
24. Február 2011
Kúpna zmluva
240211ch
4 187,05 € MED-ART, spol. s r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
22. Február 2011
Dodatok č. 16 k Dohode o zriadení výučbovývh základní
220211a
1 680,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
14. Február 2011
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
140211a
737,63 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. Jún 2011
ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE predsedu predstavenstva
17062011a
0,00 € MUDr. Tomáš Sieber Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. Jún 2011
ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE podpredsedu predstavenstva
17062011b
0,00 € MUDr. Milan Šudák, PhD. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. Jún 2011
ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE člena predstavenstva
17062011
0,00 € MUDr. Nataša Džunková Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
7. Júl 2011
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
06072011
0,00 € PHAREX, spol. s r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
18. Júl 2011
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
18072011
0,00 € BANCHEM, s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
20. Júl 2011
Zmluva o audítorskej činnosti
19072011
4 900,00 € AUDIT-LD, s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
21. Júl 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
19072011a
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Júl 2011
Zmluva o dielo
25072011
5 950,00 € Róbert Martončík Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. Júl 2011
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
28072011
5 000,00 € Mgr. Monika Murová Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
29. Júl 2011
Zmluva o dielo
29072011
11 880,00 € Ing. Jaroslav Lipták Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
2. August 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní transportu kapacity
02082011
Doplnená
900,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
30. August 2011
Zmluva o výpožičke
30012011
66 340,00 € Covidien ECE, s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
6. September 2011
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
06092011
0,00 € HARTMANN - RICO spol. s r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
8. September 2011
Kúpna zmluva
07092011
2 500,00 € Michal Takáč Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
12. September 2011
Zmluva o dielo PO0002629 Realizácia prechodu informačného systému Microsoft Dynamics NAV z verzie 4.0 SP3 na verziu 9.0
PO0002629
11 904,00 € Telegrafia, a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.