Centrálny register zmlúv

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2011
kúpna zmluva
019
Doplnená
0,00 € TRANSMEDIC SLOVAKIA s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. September 2011
kúpna zmluva
020
Doplnená
0,00 € MED-ART s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
30. September 2011
Kúpna zmluva č. 4/2011
4/2011
Doplnená
574 780,00 € Ing. Bohuslav Pleško Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
4. Október 2011
Zmluva o pripojení
0914334933
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
4. Október 2011
Zmluva o pripojení
0914334934
0,00 € Slovak telekom, a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
4. Október 2011
Zmluva o pripojení
0914334922
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
4. Október 2011
Zmluva o pripojení
0914443924
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
4. Október 2011
Zmluva o pripojení
0914334926
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
4. Október 2011
Zmluva o pripojení
0914334927
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
4. Október 2011
Zmluva o pripojení
0914334929
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
4. Október 2011
Zmluva o pripojení
0914664930
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
4. Október 2011
Zmluva o pripojení
0914334920
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
4. Október 2011
Zmluva o pripojení
0914334925
0,00 € Slovakl Telekom, a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
4. Október 2011
Zmluva o pripojení
0914334921
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
4. Október 2011
Zmluva o pripojení
0914334928
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
4. Október 2011
Zmluva o pripojení
0914334923
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
5. Október 2011
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
Doplnená
0,00 € PHARM - SERVICE, spol. s r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
7. Október 2011
Zmluva o poskytovaní služieb pri ochrane majetku a osôb
ZMLUVA č. D1-007/2011
960,00 € CI - servis a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
24. Október 2011
Smlouva o dílo
572011
1 875,00 € UJP PRAHA a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
26. Október 2011
Zmluva o dielo
582011
2 750,00 € Soluses s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.