Centrálny register zmlúv

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz31
194 060,00 € MEDICAL GROUP SK a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz32
107 789,00 € MEDICAL GROUP SK a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz36
161 115,00 € MEDICAL GROUP SK a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz2
6 981,00 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz04
7 511,00 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz05
7 495,00 € MEDICAL GROUP SK a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz10
22 441,00 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz13
3 269,00 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz14
20 300,00 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz16
5 156,00 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz17
9 952,00 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz18
8 461,00 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz23
9 444,00 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz24
24 891,00 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz25
2 774,00 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz27
563,00 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz34
3 480,00 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz35
1 953,00 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz03
19 980,00 € Evopharm s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz08
32 947,00 € Evopharm s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.