Centrálny register zmlúv

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz19
24 418,00 € Evopharm s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz07
27 035,00 € INTRAVENA s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz09
22 350,00 € INTRAVENA s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz22
17 942,00 € INTRAVENA s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz33
4 555,00 € INTRAVENA s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz06
10 560,00 € MED-ART spol. s r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz15
2 496,00 € MED-ART spol. s r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz20
197 706,00 € MED-ART spol. s r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Apríl 2013
ramcova kupna zmluva
rkz26
44 223,00 € MED-ART spol. s r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Marec 2013
Smlouva o dílo
20/13
2 000,00 € UJP PRAHA a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
20. Marec 2013
Zmluva o nájme plynárenskeho zariadenia
NZ 03/2013/RCV
Doplnená
1 010,90 € SPP - distribúcia, a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. Február 2013
Zmluva na poskytovanie služieb "Zabezpečovanie stravovania pre pacientov"
1142013
Doplnená
257 680,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. Február 2013
Zmluva na poskytovanie služieb "Zabezpečovanie stravovania pre zamestnancov"
1152013
Doplnená
67 860,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
27. Február 2013
Zmluva o dielo č.1/2013/VOÚ/STAVAIP
1/2013/VOÚ
29 656,46 € STAVA IP spol. s r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
31. Január 2013
Zmluva o dielo - osobná dozimetria
VF2G13-3008-04-S01
Doplnená
0,00 € VF, sr.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
25. Január 2013
Zmluva o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby
Z-6/2013
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
19. September 2012
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
9901804884
19,99 € Slovak Telekom, a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
17. September 2012
Zmluva o dielo č. 8/2012/VOU/STAVA IP
8/2012
Doplnená
102 835,39 € STAVA IP spol. s r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
21. Jún 2012
Zmluva o poskytovaní služieb
634/2006
0,00 € Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
17. Február 2012
Poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke a nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
2400141607
Doplnená
3 990,00 € Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.