Centrálny register zmlúv

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. September 2011
Kúpna zmluva
10-1-106
9 938,93 € BASCO SK s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
21. September 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
16092011
Doplnená
55 105,20 € MR Prešov s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. September 2011
Kúpna zmluva
kzcast1
Doplnená
0,00 € MED-ART s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. September 2011
Kúpna zmluva
002
Doplnená
0,00 € MARTEK MEDICAL a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. September 2011
Kúpna zmluva
003
Doplnená
0,00 € MED-ART s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. September 2011
kúpna zmluva
004
Doplnená
0,00 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. September 2011
kúpna zmluva
005
Doplnená
0,00 € MED-ART s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. September 2011
kúpna zmluva
006
Doplnená
0,00 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. September 2011
kúpna zmluva
007
Doplnená
0,00 € MED-ART s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
10. November 2011
kúpna zmluva
008
Doplnená
0,00 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. September 2011
kúpna zmluva
009
Doplnená
0,00 € MED-ART s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. September 2011
kúpna zmluva
010
Doplnená
0,00 € MED-ART s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. September 2011
kúpna zmluva
011
Doplnená
0,00 € MED-ART s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
6. Október 2011
kúpna zmluva
012
0,00 € MED-ART s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. September 2011
kúpna zmluva
013
Doplnená
0,00 € MED-ART s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
6. Október 2011
kúpna zmluva
014
0,00 € MED-ART s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. September 2011
kúpna zmluva
015
Doplnená
0,00 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. September 2011
kúpna zmluva
016
Doplnená
0,00 € TRANSMEDIC SLOVAKIA s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. September 2011
kúpna zmluva
017
Doplnená
0,00 € MED-ART s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. September 2011
kúpna zmluva
018
Doplnená
0,00 € TRANSMEDIC SLOVAKIA s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.