Centrálny register zmlúv

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2011
Zmluva na uzavretie zmluvy o dielo
310311k
Doplnená
0,00 € CITONOVA spol. s r.o. Výchosl.onk.ústav, a.s., Košice
8. Apríl 2011
Zmluva o pripojení
40411a
668,34 € Orange Slovensko, a.s. Výchosl.onk.ústav, a.s., Košice
1. Apríl 2011
Kúpna zmluva č.000482/1/2011
310311a
30 993,00 € B.Braun medical s.r.o. Výchosl.onk.ústav, a.s., Košice
1. Apríl 2011
Kúpna zmluva č.000482/2/2011
310311b
8 173,44 € B.Braun Medical s.r.o. Výchosl.onk.ústav, a.s., Košice
1. Apríl 2011
Kúpna zmluva č.000482/3/2011
310311c
12 894,72 € B.Braun Medical s.r.o. Výchosl.onk.ústav, a.s., Košice
1. Apríl 2011
Kúpna zmluva č.000482/4/2011
310311d
0,00 € B.Braun Medical s.r.o. Výchosl.onk.ústav, a.s., Košice
1. Apríl 2011
Kúpna zmluva č.000482/5/2011
310311e
0,00 € B.Braun Medical s.r.o. Výchosl.onk.ústav, a.s., Košice
1. Apríl 2011
Kúpna zmluva č.000482/6/2011
310311f
0,00 € B.Braun Medical s.r.o. Výchosl.onk.ústav, a.s., Košice
1. Apríl 2011
Kúpna zmluva č.000482/7/2011
310311g
0,00 € B.Braun Medical s.r.o. Výchosl.onk.ústav, a.s., Košice
1. Apríl 2011
Kúpna zmluva č.000482/8/2011
310311h
0,00 € B.Braun Medical s.r.o. Výchosl.onk.ústav, a.s., Košice
1. Apríl 2011
Kúpna zmluva č.000482/9/2011
310311ch
0,00 € B.Braun Medical s.r.o. Výchosl.onk.ústav, a.s., Košice
1. Apríl 2011
Kúpna zmluva č.000482/10/2011
310311i
0,00 € B.Braun Medical s.r.o. Výchosl.onk.ústav, a.s., Košice
1. Apríl 2011
Kúpna zmluva č.000482/11/2011
310311j
0,00 € B.Braun Medical s.r.o. Výchosl.onk.ústav, a.s., Košice
1. Marec 2011
Poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke a nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
10311a
2 100,00 € Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
24. Február 2011
Kúpna zmluva
240211a
9 683,31 € MED-ART, spol. s r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
24. Február 2011
Kúpna zmluva
240211b
6 956,84 € MED-ART, spol. s r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
24. Február 2011
Kúpna zmluva
240211c
23 981,70 € MED-ART, spol. s r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
24. Február 2011
Kúpna zmluva
240211d
6 749,41 € MED-ART, spol. s r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
24. Február 2011
Kúpna zmluva
240211e
22 745,09 € MED-ART, spol. s r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
24. Február 2011
Kúpna zmluva
240211f
21 662,03 € MED-ART, spol. s r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.