Centrálny register zmlúv

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2012
Dodatok č. 1 Zabezpečenie stravovania pre pacientov
1.
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
24. Január 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
722012
Doplnená
2 018,00 € DAVITAL, s.r.o. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
30. December 2011
Poistná zmluva
80 603 65 56
Doplnená
7 468,06 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
30. December 2011
poistná zmluva
80 603 65 60
Doplnená
8 873,29 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
5. December 2011
Zmluva o pripojení
914334948
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
21. Október 2011
o pripojení
914334935
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
21. Október 2011
o pripojení
914334936
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
21. Október 2011
o pripojení
914334937
0,00 € Slovak Telekom a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
21. Október 2011
o pripojení
914334938
0,00 € Slovak Telekom a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
21. Október 2011
o pripojení
914334939
0,00 € Slovak Telekom a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
21. Október 2011
o pripojení
914334940
0,00 € Slovak Telekom a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
21. Október 2011
o pripojení
914334941
0,00 € Slovak Telekom a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
21. Október 2011
o pripojení
o pripojení
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
21. Október 2011
o pripojení
914334943
0,00 € Slovak Telekom a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
21. Október 2011
o pripojení
914334944
0,00 € Slovak Telekom a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
21. Október 2011
o pripojení
914334945
0,00 € Slovak Telekom a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
21. Október 2011
o pripojení
914334946
0,00 € Slovak Telekom a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
21. Október 2011
o pripojení
914334947
0,00 € Slovak Telekom a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
11. Júl 2011
Zmluva o pripojení
A5725176
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Výchoslovenský onkologický ústav, a.s.
10. Máj 2011
Dodatok č.8 k Zmluve o dielo č.110/2003/ZODH/KE
90511a
Doplnená
2 385,00 € HOUR, spol. s r.o. Výchosl.onk.ústav, a.s., Košice