Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. August 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-OPP2-116-2023_2023
1 004,00 € Marián SLAVKOVSKÝ Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
10. August 2023
dohoda o spolupráci
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-86-010-2023-PR_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Klub orientačného behu ATU Košice,
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-89-007-2023-PR_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Športový klub HORAL-ALTO Slovakia
9. August 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-SK-ODI1-174-006-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) . Pavol Jurko
9. August 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2023-008050-016_2023
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Jozef Bliščák
9. August 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2023-008047-016_2023
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Miroslav Kucer
7. August 2023
Dohoda o náhrade škody č. 104/OF-2023
CPPO_ZM_104-OF-2023_2023
0,00 € Andrej Socha Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
31. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 48/ON-2023
CPPO_ZM_48-ON-2023_2023
87 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Metal Craft Trade s.r.o.; Ing. Róbert Čvapek; Anton Kráľ a manželka Marta Kráľová
31. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.04.2010
CPPO_D01_01-04-2010_2023
0,00 € Stanislav Kelbel a manželka Ing. Eva Kelbelová Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
31. Júl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 101/MP-2023
CPPO_ZM_101-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Bytové družstvo Prešov
28. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-83-012-PR_2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Región Vysoké Tatry
27. Júl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI10-43-014-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Vladimír Bachleda
27. Júl 2023
Dohoda o spôsobe úhrady nákladov vynaložených na získanie kvalifikácie
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PP-VO-34-009-2023-ŠK_2023
1 319,63 € Terézia Kolačkovská Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
26. Júl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI2-29-014-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ - PO) Radovan Giňovský
25. Júl 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
CPPO_D05_1404-2005-OF-OMP_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) MUDr. Viliam Džurbala
25. Júl 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PP-VO-28-008/2023-ŠK_2023
34,34 € Gabriel Bodnár Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
19. Júl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-SK-ODI1-174-005-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ-PO) Pavol Jurko
19. Júl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 98/MP-2023
CPPO_ZM_98-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mesto Prešov
18. Júl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
CPPO_ZM_105-ON-2022_2023
1 446,48 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Východoslovenská distribučná, a.s.
18. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2023-002153-007_2023
5 500,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mária Sedláková