Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Zmluva o ubytovaní č. 9/MP-2024
CPPO_ZM_9-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Jana Mazurová
28. Február 2024
Zmluva o ubytovaní č. 37/MP-2024
CPPO_ZM_37-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Pavol Cipka
28. Február 2024
Zmluva o ubytovaní č. 36/MP-2024
CPPO_ZM_36-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Martin Frančák
28. Február 2024
Zmluva o ubytovaní č. 38/MP-2024
CPPO_ZM_38-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Vladimír Vaško
27. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI10-42-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Vladimír Bachleda
26. Február 2024
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI-89-011-2024_2024
Doplnená
565,43 € Vladimír Hatok Ministerstvo vnútra SR (KRPZ- PO)
22. Február 2024
Zmluva o vykonaní pomocných prác
CPPO_ZM_34-OMTZ-2024_2024
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
22. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-SK-ODI-42-002-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Pavol Jurko
21. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI2-21-003-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Radovan Giňovský
21. Február 2024
Zmluva o nájme č. 136/MP-2023
CPPO_ZM_136-MP-2023_2024
0,00 € Diana Konkoľová Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
20. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 32/MP-2024
CPPO_ZM_32-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) MESTO Prešov
20. Február 2024
Kúpna zmluva č. 103/MP-2023
CPPO_ZM_103-MP-2023_2024
22 200,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) SCIORONTO, a.s.
19. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-OPP5-54-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Samuel Miško
12. Február 2024
Zmluva o ubytovaní č. 29/MP-2024
CPPO_ZM_29-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Jozef Baňas
12. Február 2024
Zmluva o ubytovaní č. 30/MP-2024
CPPO_ZM_30-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Patrik Karaščák
12. Február 2024
Zmluva o ubytovaní č. 31/MP-2024
CPPO_ZM_31-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Branislav Čekan
8. Február 2024
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI-61-2024_2024
152,90 € Vladimír Smetanka Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
1. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 12/MP-2024
CPPO_ZM_12-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Humenská zberateľská spoločnosť
1. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2024-009772-004_2024
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Miroslav Kucer
1. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2024-009773-004_2024
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Jozef Bliščák