Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-2-33-2019_2019
0,00 € Dominik Krčmár Športové centrum polície
3. September 2018
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-103-35-2018_2018
0,00 € Dominik Lauko Športové centrum polície
8. August 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-2-34-2019_2019
0,00 € Dominik Lauko Športové centrum polície
14. Marec 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-2-4-2019_2019
0,00 € Dominika Buzášová Športové centrum polície
9. August 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-2-36-2019_2019
0,00 € Dominika Buzášová Športové centrum polície
13. Január 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-10-2020_2020
0,00 € Dominika Buzášová Športové centrum polície
5. Január 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-3-2021_2021
0,00 € Dominika Buzášová Športové centrum polície
20. December 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-69-2021_2022
0,00 € Dominika Buzášová Športové centrum polície
27. August 2018
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
Dohoda o použití súkr.mot.vozidla č. SCP_ZM_SCP-103-21-2018_2018
0,00 € Dominika Škotková Športové centrum polície
21. August 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-2-40-2019_2019
0,00 € Dominika Škotková Športové centrum polície
16. Január 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-14-2023_2023
0,00 € Dominika Valková Športové centrum polície
31. December 2020
Zmluva o dielo
SCP_ZM_SCP-122-2020_2021
4 800,00 € Dopravoprojekt, a.s. Športové centrum polície
12. Január 2012
Zmluva o zabezpečení stravovania formou stravných poukážok
12K000001
9 998,10 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
5. Február 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-40-2021_2021
0,00 € Dušan Barczi Športové centrum polície
20. December 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-66-2021_2022
0,00 € Dušan Barczi Športové centrum polície
15. Marec 2019
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu VO
SCP_ZM_22019_2019
0,00 € E&L Consulting s.r.o. Športové centrum polície
23. Október 2019
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve zo dňa 14.3.2019
SCP_ZM_SCP-37-01-2019_2019
0,00 € E&L Consulting s.r.o. Športové centrum polície
20. Január 2020
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
SCP_ZM_SCP-21-2020_2020
4 800,00 € E&L Consulting s.r.o. Športové centrum polície
2. August 2018
Zmluva o poskytnutí upratovacích služieb
SCP_ZM_SCP-101-2018_2018
0,00 € EDYMAX Facility Management SE Športové centrum polície
6. August 2019
Zmluva o poskytnutí upratovacích služieb
SCP_ZM_SCP-82-2019_2019
0,00 € EDYMAX Facility Management SE Športové centrum polície