Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-191-2024_2024-ŠR
0,00 € Ema Tóthová Športové centrum polície
2. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-146-2024_2024-ŠR
0,00 € Timotej Tvarožek Športové centrum polície
2. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení činnosti člena realizačnej skupiny na zabezpečenie prípravy športovcov pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-161-2024_2024-ŠR
0,00 € ViliamTomša Športové centrum polície
2. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení činnosti člena realizačnej skupiny na zabezpečenie prípravy športovcov pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-162-2024_2024-ŠR
0,00 € Milan Burda Športové centrum polície
2. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení činnosti člena realizačnej skupiny na zabezpečenie prípravy športovcov pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-163-2024_2024-ŠR
0,00 € Martin Zagorov Športové centrum polície
2. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení činnosti člena realizačnej skupiny na zabezpečenie prípravy športovcov pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-164-2024_2024-ŠR
0,00 € Libor Pulc Športové centrum polície
2. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-165-2024_2024-ŠR
0,00 € Adela Konečná Športové centrum polície
2. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-166-2024_2024-ŠR
0,00 € Alexandra Halajová Športové centrum polície
2. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-167-2024_2024-ŠR
0,00 € Martin Lhotský Športové centrum polície
2. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-168-2024_2024-ŠR
0,00 € Miroslav Blahušiak Športové centrum polície
2. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-169-2024_2024-ŠR
0,00 € Miroslav Novotka Športové centrum polície
2. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-170-2024_2024-ŠR
0,00 € Miloš Krajčí Športové centrum polície
2. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-171-2024_2024-ŠR
0,00 € Marek Janič Športové centrum polície
2. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-172-2024_2024-ŠR
0,00 € Tamara Tokárová Športové centrum polície
30. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení činnosti člena realizačnej skupiny na zabezpečenie prípravy športovcov pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-153-2024_2024-ŠR
0,00 € František Kundracik Športové centrum polície
30. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení činnosti člena realizačnej skupiny na zabezpečenie prípravy športovcov pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-154-2024_2024-ŠR
0,00 € Vladimír Hurban Športové centrum polície
30. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení činnosti člena realizačnej skupiny na zabezpečenie prípravy športovcov pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-155-2024_2024-ŠR
0,00 € Vladimír Hurban st. Športové centrum polície
30. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-156-2024_2024-ŠR
0,00 € Manuel Pokraj Športové centrum polície
30. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-157-2024_2024-ŠR
0,00 € Elena Plachá Športové centrum polície
30. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-158-2024_2024-ŠR
0,00 € Marcel Pavlík Športové centrum polície