Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2016
Zmluva o poskytnutí upratovacích služieb
SCP_ZM_SCP-66-2016_2016
0,00 € EDYMAX SE Športové centrum polície
7. August 2017
Zmluva o poskytnutí upratovacích služieb
SCP_ZM_SCP-63-2017_2017
Doplnená
0,00 € EDYMAX SE Športové centrum polície
7. November 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
SCP_ZM_SCP-110-2019_2019
4 000,00 € ECH Slovakia Športové centrum polície
20. Január 2020
Zmluva o poskytnutí služieb
SCP_ZM_20200113_2020
4 200,00 € ECH Slovakia s.r.o. Športové centrum polície
28. Júl 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-52-2020_2020
0,00 € Emanuela Luknárová Športové centrum polície
7. Január 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-17-2021_2021
0,00 € Emanuela Luknárová Športové centrum polície
16. December 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-60-2021_2022
0,00 € Emanuela Luknárová Športové centrum polície
21. December 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-78-2021_2022
0,00 € Emma Kortišová Športové centrum polície
11. Január 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-4-2023_2023
0,00 € Emma Kortišová Športové centrum polície
16. November 2017
Zmluva o podnájme zimného štadióna
SCP_ZM_12017_2018
59 960,00 € EMPE Plus s.r.o. Športové centrum polície
20. December 2018
Zmluva o podnájme zimného štadióna
SCP_ZM_012018_2019
59 520,00 € EMPE Plus s.r.o. Športové centrum polície
3. December 2014
Rámcová dohoda na dodávku nábojov na športové účely
SSR_ZM_OVO2-2014000017-12_2014
782 100,00 € ERIK JV s.r.o. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
3. December 2014
Rámcová dohoda na dodávku nábojov na športové účely
SSR_ZM_OVO2-2014000017-22_2014
173 088,00 € ERIK JV s.r.o. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
15. December 2014
Kúpna zmluva
SSR_ZM_SSR-122-2014_2014
352 500,00 € ERIK JV s.r.o. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
26. Január 2016
Kúpna zmluva
SCP_ZM_SCP-14-2016_2016
0,00 € ERIK JV s.r.o. Športové centrum polície
26. Január 2016
Kúpna zmluva
SCP_ZM_SCP-15-2016_2016
0,00 € ERIK JV s.r.o. Športové centrum polície
20. Január 2017
Kúpna zmluva
SCP_ZM_SCP-62017_2017
Doplnená
0,00 € ERIK JV s.r.o. Športové centrum polície
20. Január 2017
Kúpna zmluva
SCP_ZM_SCP-72017_2017
Doplnená
0,00 € ERIK JV s.r.o. Športové centrum polície
26. November 2018
Rámcová dohoda na dodávku nábojov na športové účely
SCP_ZM_OVO2-2018000592-1-2_2018
574 260,00 € ERIK JV s.r.o. Športové centrum polície
26. November 2018
Rámcová dohoda na dodávku nábojov na športové účely
SCP_ZM_OVO2-2018000592-2-2_2018
159 480,00 € ERIK JV s.r.o. Športové centrum polície