Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-10-2023_2023
0,00 € Adela Supeková Športové centrum polície
13. Január 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-24-2023_2023
0,00 € Miloš Sulka Športové centrum polície
12. Január 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-5-2023_2023
0,00 € Filip Marinov Športové centrum polície
12. Január 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-6-2023_2023
0,00 € Nikola Molnárová Športové centrum polície
12. Január 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-7-2023_2023
0,00 € Ladislav Németh Športové centrum polície
12. Január 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-8-2023_2023
0,00 € Filip Praj Športové centrum polície
11. Január 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-2023_2023
0,00 € Ján Fabo Športové centrum polície
11. Január 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-1-2023_2023
0,00 € Alexander Fabo Športové centrum polície
11. Január 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-2-2023_2023
0,00 € František Fecko Športové centrum polície
11. Január 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-3-2023_2023
0,00 € Jana Ďuriš Hyblerová Športové centrum polície
11. Január 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-4-2023_2023
0,00 € Emma Kortišová Športové centrum polície
10. Január 2023
Zmluva o poskytovaní nadštandardnej zdravotnej starostlivosti
SCP_ZM_SCP-14-2023_2023
0,00 € IMUNOSPORT, s.r.o. Športové centrum polície
20. December 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-88-2022_2023
Doplnená
2,48 € Kajak Canoe Klub Šamorín Športové centrum polície
20. December 2022
Zmluva o podnájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-89-2022_2023
Doplnená
2 560,00 € Kajak kanoe klub Komárno, o.z. Športové centrum polície
20. December 2022
Zmluva o podnájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-90-2022_2023
Doplnená
1 400,00 € Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky Športové centrum polície
20. December 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-91-2022_2023
Doplnená
1 200,00 € Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany Športové centrum polície
31. December 2022
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2022/003220-014
SCP_ZM_SE-OD1-2022-003220-014_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Športové centrum polície
19. December 2022
Rámcová dohoda č. SE-OD1-2022/004549-001
SCP_ZM_SE-OD1-2022/004549-001_2022
0,00 € Slovnaft, a.s. Športové centrum polície
30. November 2022
Zmluva na zber odpadu prostredníctvom odpadových nádob
SCP_ZM_19267-51_2022
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Športové centrum polície
24. November 2022
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku
SCP_ZM_SITB-OO2-2022/000463-070_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Športové centrum polície