Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2023
Zmluva o praktickej výučbe
UPJŠ - 505/2023
0,00 € DIAGMED s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
10. Október 2023
ZMLUVA o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
UPJŠ - 493/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovisko: Lekárska fakulta
10. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 83/2023/2024
UPJŠ Erasmus - 389/2023
2 943,00 € Petríková Katarína Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10. Október 2023
ZMLUVA o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
UPJŠ - 495/2023
0,00 € Detská fakultná nemocnica Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovisko: Lekárska fakulta
10. Október 2023
Kúpna zmluva - Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 31 – „1. časť - notebooky, tablety; 2. časť - switche“
UPJŠ - 496/2023
3 561,60 € Henrich Sonnenschein - ITSK Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. Október 2023
COOPERATION AGREEMENT - project No. SK-FR-22-0011 -Thermal phase transition of two-dimensional frustrated quantum magnets in a magnetic field
UPJŠ - 484/2023
0,00 € CY Cergy Paris Université Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. Október 2023
Kúpna zmluva - DNS - Výpočtová technika - DNS IKT 29 – 1. časť - notebooky, tablety
UPJŠ - 485/2023
Doplnená
2 232,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. Október 2023
Kúpna zmluva - DNS - Výpočtová technika - DNS IKT 30
UPJŠ - 486/2023
634,80 € Henrich Sonnenschein - ITSK Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. Október 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 487/2023
0,00 € Vladimír Čadil Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. Október 2023
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 490/2023
0,00 € Katarína Danková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. Október 2023
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 491/2023
0,00 € Dávid Magdoško Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. Október 2023
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 492/2023
0,00 € Tomáš Šefčík Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. Október 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE - nebytové priestory v budove na ulici Medická č. 6 v Košiciach, zapísanej na liste vlastníctva č. 1167, k. ú.: Terasa - administratívne činnosti ESN Košice.
UPJŠ - 481/2023
0,00 € Erasmus Student Network Slovenská republika o.z. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Október 2023
Zmluva o nájme - nájom nebytových priestorov v objekte MINERVA - areál UPJŠ, Moyzesová 9 v Košiciach, miestnosť čajovne na 1. nadzemnom podlaží - školenie konané nájomcom.
UPJŠ - 480/2023
1 500,00 € Wolt Slovensko s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. September 2023
Zmluva o nájme - prenájom priestorov telocvične T2, Moyzesova 11, Košice – výučba telesnej výchovy študentov nájomcu
UPJŠ - 439/2023
0,00 € Gymnázium Šrobárova Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. zmluvy 35/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 371/2023
735,00 € Mgr. Petra Filipová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. zmluvy 37/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 372/2023
845,00 € Mgr. Laura Hoľanová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. zmluvy 33/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 374/2023
735,00 € Mgr. Zuzana Buráková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. zmluvy 34/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 373/2023
735,00 € Mgr. Július Rozenfeld, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. zmluvy 31/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 375/2023
845,00 € Kamil Zeleňák Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach