Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 5/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 43/2024
2 646,00 € Drdáková Paula Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. Február 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 33/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 44/2024
3 707,00 € Holečková Roberta Viktória Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov
UPJŠ - 91/2024
1 500,00 € Mgr. Slavomíra Gulová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Február 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI - Apidomček
UPJŠ - 14/2024
0,00 € KOŠIČANIA, občianske združenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 32/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 33/2024
540,00 € Mgr. Štefan Gábor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 28/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 36/2024
1 440,00 € MUDr. Barbora Bačkorová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 29/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 37/2024
3 400,00 € Mgr. Lucie Zelená Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 24/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 38/2024
2 060,00 € Mgr. Dominik Kulcsár Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 25/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 39/2024
1 464,00 € Mgr. Andrea Koščíková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 31/2023/2024
UP/JŠ - Erasmus 40/2024
560,00 € RNDr. Žaneta Fabriciová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 30/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 41/2024
1 440,00 € Lýdia Smočko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov
UPJŠ - 84/2024
1 500,00 € Mgr. Šimon Salanci Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov
UPJŠ - 85/2024
0,00 € Mgr. Bc. Filip Baláži Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov
UPJŠ - 86/2024
1 500,00 € PharmDr. Ondrej Franko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov
UPJŠ - 87/2024
1 500,00 € Mgr. Barbora Pavľáková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov
UPJŠ - 88/2024
1 500,00 € Mgr. Janka Nováková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov
UPJŠ - 89/2024
1 500,00 € Mgr. Nikolas Király, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. Február 2024
Rámcová dohoda - Potraviny 2023/03, ČASŤ A - Bagety a lahôdkarské výrobky
UPJŠ - 76/2024
13 915,68 € Milena Leskovjanská - STATOR Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. Február 2024
Rámcová dohoda - Potraviny 2023/03, Časť C – Mlieko a mliečne výrobky
UPJŠ - 77/2024
148 320,90 € INMEDIA, spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. Február 2024
Rámcová dohoda - Potraviny 2023/03, Časť E – Sirupy
UPJŠ - 78/2024
21 586,10 € INMEDIA, spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach