Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. zmluvy 32/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 386/2023
1 535,00 € Mgr. Eva Tkáčová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. zmluvy 36/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 387/2023
1 055,00 € Mgr. Martin Škára, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 3/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 388/2023
3 624,00 € Monika Majirská Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. September 2023
Agreement on Providing Financial Support for the traineeship for the Academic Year 2023/2024 Agreement No 6/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 389/2023
5 810,00 € Yogesh Kumar Ravikumar Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. September 2023
LICENČNÁ ZMLUVA č. UPJŠ – 478/2023 - Základy chiropterológie
UPJŠ - 478/2023
0,00 € Doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD. - vedúci autorského kolektívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. September 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-22-0006
UPJŠ - 479/2023
87 040,00 € Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. September 2023
Zmluva o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia a praktickej výučbe študentov verejnej vysokej školy - Miesto výučbového pracoviska: 086 31 Bardejovské Kúpele; Odborné zameranie: fyzioterapia
UPJŠ - 477/2023
0,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovisko: Lekárska fakulta
27. September 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
UPJŠ - 473/2023
0,00 € Stredná odborná škola pol'nohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, 040 01 Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. September 2023
Kúpna zmluva - Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 29 – 2. časť - tlačiarne, kopírky, MFZ
UPJŠ - 474/2023
2 364,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. September 2023
Kúpna zmluva - Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 29 – 3. časť - licencie
UPJŠ - 475/2023
984,00 € Datacomp s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. September 2023
Kúpna zmluvy o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku - ojazdené motorového vozidla Volkswagen Transporter 2.4 D KR Special, evidenčné číslo: KE695 DM
UPJŠ - 470/2023
1 200,00 € Mgr. Renáta Tajková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. September 2023
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - nájom nebytových priestorov telocvične T4, nachádzajúcej sa na Ondavskej ul. č. 21 v Košiciach, k.ú. Terasa, zapísané na LV č. 1167 - sálový futbal
UPJŠ - 463/2023
312,00 € Roman Gál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. September 2023
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - nájom nebytových priestorov telocvične T3, nachádzajúcej sa na Ondavskej ul. č. 21 v Košiciach, k.ú. Terasa, zapísané na LV č. 1167 - sálový futbal
UPJŠ - 464/2023
842,40 € Renáta Lišková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. September 2023
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - nájom nebytových priestorov telocvične T4, nachádzajúcej sa na Ondavskej ul. č. 21 v Košiciach, k.ú. Terasa, zapísané na LV č. 1167 - loptové hry
UPJŠ - 465/2023
855,20 € JUDr. Vladimír Filičko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. September 2023
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - nájom nebytových priestorov telocvične T5, nachádzajúcej sa na Ondavskej ul. č. 21 v Košiciach, k.ú. Terasa, zapísané na LV č. 1167 - florbal
UPJŠ - 466/2023
961,20 € FK Florko Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. September 2023
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - nájom nebytových priestorov telocvične T3, nachádzajúcej sa na Ondavskej ul. č. 21 v Košiciach, k.ú. Terasa, zapísané na LV č. 1167 - športové hry
UPJŠ - 467/2023
1 140,00 € HK Košice – hádzanársky klub Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. September 2023
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - nájom nebytových priestorov telocvične T2, nachádzajúcej sa na Moyzesovej ulici č. 11 v Košiciach, k.ú. Stredné mesto, zapísané na LV č.1167 - sálový futbal
UPJŠ - 468/2023
675,00 € Jaroslav Macej Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. September 2023
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - nájom nebytových priestorov telocvične T5, nachádzajúcej sa na Ondavskej ul. č. 21 v Košiciach, k.ú. Terasa, zapísané na LV č. 1167 - florbal
UPJŠ - 469/2023
1 266,00 € Miloš Šupala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. September 2023
Zmluva o výpožičke - Recirkulačný chladiaci termostat
UPJŠ - 471/2023
0,00 € InoBat Energy j.s.a. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. September 2023
Zmluva o výpožičke - Notebook (vrátane príslušenstva) - softvér COMSOL MULTIPHYSICS
UPJŠ - 472/2023
0,00 € InoBat Energy j.s.a. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach