Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 36/2022/202
UPJŠ - Erasmus 442/2022
735,00 € Ing. Jana Chmelová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 51/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 443/2022
950,00 € doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 48/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 445/2022
950,00 € doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 50/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 446/2022
660,00 € prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4. November 2022
Príkazná zmluva - odborná prednáška - 7. medzinárodná vedecká škola School of XFEL and Synchrotron Radiation Users 2022 - SFEL2022
UPJŠ - 625/2022
200,00 € Mgr. Mária Tvrdoňová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4. November 2022
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní produktov a služieb
UPJŠ - 627/2022
120,00 € Up Déjeuner, s.r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. November 2022
Dohoda o zverení služobného motorového ( referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach - VW – TRANSPORTER T4
UPJŠ - 620/2022
0,00 € Petr Goga Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. November 2022
Dohoda o zverení služobného motorového ( referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach - CITROEN BERLINGO
UPJŠ - 619/2022
0,00 € Petr Góga Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. November 2022
Dohoda o zverení služobného motorového ( referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach - CITROEN BERLINGO
UPJŠ - 618/2022
0,00 € Ján Kovalčík Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. November 2022
Dohoda o zverení služobného motorového ( referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach - VW – TRANSPORTER T4
UPJŠ - 617/2022
0,00 € Ján Kovalčík Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. November 2022
Dohoda o zverení služobného motorového ( referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach - VW – CARAVELLE
UPJŠ - 616/2022
0,00 € Ján Kovalčík Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. November 2022
Dohoda o zverení služobného motorového ( referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciach - VW – CARAVELLE
UPJŠ - 615/2022
0,00 € Petr Góga Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. November 2022
Príkazná zmluva
UPJŠ - 621/2022
1 500,00 € Elena Krajčovičová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovisko: Technologický a inovačný park Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. November 2022
Príkazná zmluva
UPJŠ - 622/2022
1 500,00 € Tomáš Eisner Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technologický a inovačný park Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. November 2022
Mandátna zmluva č. 2/2022 - Rekonštrukcia objektu „D“ v skladbe stavebných objektov SO 01 Objekt D, SO 02 Vonkajšie úpravy a SO 03 Oplotenie v areáli UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 9 - stavebný dozor na stavbe
UPJŠ - 623/2022
14 310,00 € ING - Projekt s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. November 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - Servis prístrojov pre prípravu klinických vzoriek a digitalizáciu hmotnostno-spektrometrických dát (časť D - Servis generátora dusíka a kompresorov)
UPJŠ - 613/2022
6 120,00 € AIR kompresory, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. November 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
UPJŠ - 604/2022
0,00 € Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. Október 2022
Pojistná smlouva č. 8077591613
UPJŠ - 601/2022
32 234,00 € ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31. Október 2022
Rámcová dohoda č. UPJŠ - 597/2022 - Služby mobilného operátora
UPJŠ - 597/2022
Doplnená
118 208,49 € O2 Slovakia, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31. Október 2022
Nájomná zmluva - nájom nebytových priestorov - miestnosť č. 116 o výmere 15,40 m2, nachádzajúca sa v nehnuteľnosti na LV 1167, k. ú.: Košice - Severné mesto za účelom jej využitia ako skúšobne pre hudobnú skupinu.
UPJŠ - 608/2022
154,00 € Vojtech Girinyi Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach