Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Október 2023
Zmluva o nájme uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 527/2023
961,00 € Renáta Fiľaková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Október 2023
Zmluva o nájme uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 528/2023
911,00 € Ing. Gabriel Smolnický Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Október 2023
Zmluva o nájme uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 529/2023
948,00 € Jozef Špavelko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Október 2023
Zmluva o nájme uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 530/2023
1 170,70 € Gymnathlon Slovensko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Október 2023
Zmluva o nájme uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 531/2023
781,00 € VSH & partners s.r.o Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Október 2023
Zmluva o nájme uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 532/2023
969,00 € OrtoBal s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Október 2023
DOHODA O ZABEZPEČENÍ MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH A PERSONÁLNYCH PODMIENOK NA ZÍSKANIE POTREBNÝCH PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ NA VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA
UPJŠ - 506/2023
0,00 € NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Október 2023
DOHODA O ZABEZPEČENÍ MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH A PERSONÁLNYCH PODMIENOK NA ZÍSKANIE POTREBNÝCH PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ NA VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA
UPJŠ - 507/2023
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Október 2023
DOHODA O ZABEZPEČENÍ MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH A PERSONÁLNYCH PODMIENOK NA ZÍSKANIE POTREBNÝCH PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ NA VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA
UPJŠ - 508/2023
0,00 € Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Október 2023
DOHODA O ZABEZPEČENÍ MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH A PERSONÁLNYCH PODMIENOK NA ZÍSKANIE POTREBNÝCH PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ NA VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA
UPJŠ - 509/2023
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Pracovisko: Lekárska fakulta
15. Október 2023
DOHODA O ZABEZPEČENÍ MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH A PERSONÁLNYCH PODMIENOK NA ZÍSKANIE POTREBNÝCH PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ NA VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA
UPJŠ - 510/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Pracovisko: Lekárska fakulta
13. Október 2023
ZMLUVA o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
UPJŠ - 516/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Október 2023
ZMLUVA o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
UPJŠ - 517/2023
0,00 € Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Október 2023
ZMLUVA o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
UPJŠ - 518/2023
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Október 2023
ZMLUVA o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
UPJŠ - 519/2023
0,00 € NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Október 2023
ZMLUVA o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
UPJŠ - 520/2023
0,00 € Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Október 2023
GRANT AGREEMENT Project 101128073 — SOCCER
UPJŠ - 521/2023
304 843,00 € European Union, zastúpený European Commission Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. Október 2023
ZMLUVA o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
UPJŠ - 511/2023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana v Prešove Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. Október 2023
ZMLUVA o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 512/2023
0,00 € Silvia Mihóková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2023/2024, č. dohody 7/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 403/2023
1 190,00 € Mgr. Ján Šašak, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach