Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - nájom nebytových priestorov telocvične T5, nachádzajúcej sa na Ondavskej ul. č. 21 v Košiciach, k.ú. Terasa, zapísané na LV č. 1167 - loptové hry
UPJŠ - 534/2023
265,60 € Ľuboš Nagy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - nájom nebytových priestorov telocvične T5, nachádzajúcej sa na Ondavskej ul. č. 21 v Košiciach, k.ú. Terasa, zapísané na LV č. 1167 - florbal
UPJŠ - 535/2023
580,64 € Ing. Maroš Sabo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - nájom nebytových priestorov telocvične T5, nachádzajúcej sa na Ondavskej ul. č. 21 v Košiciach, k.ú. Terasa, zapísané na LV č. 1167 - loptové hry
UPJŠ - 537/2023
283,20 € Ruben Kotrady Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - nájom nebytových priestorov telocvične T2, nachádzajúcej sa na Moyzesovej ulici č. 11 v Košiciach, k.ú. Stredné mesto, zapísané na LV č.1167 - sálový futbal
UPJŠ - 538/2023
662,40 € doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov - nájom nebytových priestorov telocvične T4, nachádzajúcej sa na Ondavskej ul. č. 21 v Košiciach, k.ú. Terasa, zapísané na LV č. 1167 - sálový futbal
UPJŠ - 539/2023
969,00 € Michal Lukáč Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Október 2023
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o vytvorení a prevádzkovaní e-mail schránky
UPJŠ - 522/2023
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Október 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI PRISTÚPENÍ DO SYSTÉMU TRANSCARD
UPJŠ - 523/2023
0,00 € TransData s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Október 2023
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
UPJŠ - 524/2023
0,00 € VISSIM s.r.o., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Október 2023
Zmluva o nájme uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 526/2023
636,80 € Mgr. Peter Koromház, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Október 2023
Zmluva o nájme uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 527/2023
961,00 € Renáta Fiľaková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Október 2023
Zmluva o nájme uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 528/2023
911,00 € Ing. Gabriel Smolnický Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Október 2023
Zmluva o nájme uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 529/2023
948,00 € Jozef Špavelko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Október 2023
Zmluva o nájme uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 530/2023
1 170,70 € Gymnathlon Slovensko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Október 2023
Zmluva o nájme uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 531/2023
781,00 € VSH & partners s.r.o Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Október 2023
Zmluva o nájme uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 532/2023
969,00 € OrtoBal s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Október 2023
DOHODA O ZABEZPEČENÍ MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH A PERSONÁLNYCH PODMIENOK NA ZÍSKANIE POTREBNÝCH PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ NA VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA
UPJŠ - 506/2023
0,00 € NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Október 2023
DOHODA O ZABEZPEČENÍ MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH A PERSONÁLNYCH PODMIENOK NA ZÍSKANIE POTREBNÝCH PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ NA VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA
UPJŠ - 507/2023
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Október 2023
DOHODA O ZABEZPEČENÍ MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH A PERSONÁLNYCH PODMIENOK NA ZÍSKANIE POTREBNÝCH PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ NA VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA
UPJŠ - 508/2023
0,00 € Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Október 2023
DOHODA O ZABEZPEČENÍ MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH A PERSONÁLNYCH PODMIENOK NA ZÍSKANIE POTREBNÝCH PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ NA VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA
UPJŠ - 509/2023
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Pracovisko: Lekárska fakulta
15. Október 2023
DOHODA O ZABEZPEČENÍ MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH A PERSONÁLNYCH PODMIENOK NA ZÍSKANIE POTREBNÝCH PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ NA VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA
UPJŠ - 510/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Pracovisko: Lekárska fakulta