Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2022
Rámcová dohoda č. UPJŠ - 672/2022 / Spotrebný laboratórny a zdravotnícky materiál pre projekty dlhodobého strategického výskumu OPENMED, LISPER a Drive4SIFood, časť G - Chemikálie pre potvrdenie identity proteínov imunobiotovacou technikou
UPJŠ - 672/2022
13 173,60 € Hermes LabSystems, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. November 2022
Rámcová dohoda č. UPJŠ - 673/2022 / Spotrebný laboratórny a zdravotnícky materiál pre projekty dlhodobého strategického výskumu OPENMED, LISPER a Drive4SIFood, časť H - Spotrebný materiál pre prípravu klinických vzoriek a digitalizáciu
UPJŠ - 673/2022
108 542,16 € Hermes LabSystems, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. November 2022
Rámcová dohoda č. UPJŠ - 667/2022 / Spotrebný laboratórny a zdravotnícky materiál pre projekty dlhodobého strategického výskumu OPENMED, LISPER a Drive4SIFood, časť A - Mikropipety
UPJŠ - 667/2022
12 279,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. December 2022
LICENČNÁ ZMLUVA č. 633/2022 - Prí(ru)čka právneho feminizmu
UPJŠ - 633/2022
0,00 € JUDr. Dominik Šoltys, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. December 2022
LICENČNÁ ZMLUVA č. UPJŠ – 635/2022 - Patológia 2. časť (letný semester) Praktické cvičenia pre študentov všeobecného lekárstva
UPJŠ - 635/2022
0,00 € MUDr. Alžbeta Blichárová, PhD.- vedúca autorského kolektívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. December 2022
LICENČNÁ ZMLUVA č. UPJŠ – 634/2022 - patológia 2. časť (letný semester) Praktické cvičenia pre študentov zubného lekárstva
UPJŠ - 634/2022
0,00 € MUDr. Alžbeta Blichárová, PhD. - vedúci autorského kolektívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 734/2022 - Pozáručný servis kancelárskej a výpočtovej techniky
UPJŠ - 734/2022
72 000,00 € Jurekona, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. December 2022
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB - Grafické a marketingové služby
UPJŠ - 742/2022
72 000,00 € Promiseo s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. December 2022
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2022/SBA/208
UPJŠ - 731/2022
0,00 € SBA - B&T GROUP, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. December 2022
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku - drevený rám na umiestnenie 3 ks obrazov - návštevnícke centrum Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 714/2022
1 550,00 € Samuel Velebný Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovisko: Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach
16. December 2022
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 701/2022
50 000,00 € Národný onkologický ústav v Bratislave Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. December 2022
Príkazná zmluva
UPJŠ - 735/2022
400,00 € Zuzana Bednárová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. December 2022
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA Č. 202203 - Excelentná veda na UPJŠ II
UPJŠ - 736/2022
4 900,00 € doc. Ján Sabol, PhD. ArtD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. December 2022
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA Č. 202202 - Excelentná veda na UPJŠ
UPJŠ - 737/2022
1 400,00 € Jaroslav Kerner Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 202201 - Excelentná veda na UPJŠ II
UPJŠ - 738/2022
300,00 € Ivan Finta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. December 2022
Rámcová dohoda - Náhradné diely pre prístroje a zariadenia pre prípravu klinických vzoriek a digitalizáciu hmotnostno-spektrometrických dát - časť A - Náhradné diely pre prístrojovú techniku Bruker
UPJŠ - 728/2022
Doplnená
212 860,25 € Bruker s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. December 2022
Rámcová dohoda - Náhradné diely pre prístroje a zariadenia pre prípravu klinických vzoriek a digitalizáciu hmotnostno-spektrometrických dát - časť B- Náhradné diely pre prístrojovú techniku Agilent Technologies
UPJŠ - 729/2022
69 799,20 € Hermes LabSystems, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. December 2022
Rámcová dohoda - Náhradné diely pre prístroje a zariadenia pre prípravu klinických vzoriek a digitalizáciu hmotnostno-spektrometrických dát - časť D - Náhradné diely pre hmotnostné spektrometre vrátane nanokvapalinových chromatografov
UPJŠ - 730/2022
23 098,26 € Hermes LabSystems, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. December 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb registrácie duševného vlastníctva
UPJŠ - 718/2022
28 560,00 € MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. December 2022
Agreement on the settlement of the financial support received under Patronage Agreement
UPJŠ - 712/2022
6 799,98 € Quentin Monfroy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach